Aktier

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks.Fondens evne til at spore benchmarkets performance afhænger af, om modparten fortsat leverer benchmarkets performance på linje med swapaftalerne (dvs. modpartens risiko) og vil også blive påvirket af eventuel spænd mellem swapkursdannelse og benchmarkets kursdannelse. Hvis swap-modparten ikke kan levere tilstrækkeligt med aktiver som sikkerhed for det beløb, der skyldes fonden, kan der forekomme en øget eksponering af modpartsrisikoen på et givet tidspunkt.ETF-papirer handles på børser som aktier og købes og sælges til markedskurs, som kan være forskellig fra den indre værdi af ETF. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - -
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Opret.
- - - - -
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

- - - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
21,55 3,04 7,94 19,50 - - - - 41,23
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

21,23 3,00 7,84 19,27 - - - - 40,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - - - -
Benchmark (%) - - - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.sep.2021 USD 1.035.764.884
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 24.sep.2020
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,07%
Løbende gebyr 0,07%
Produktstruktur Syntetisk
Metodologi Swap
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks S&P 500 Index
SFDR-klassificering Andet
Udlodningsfrekvens Ingen
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus Yes
ISIN IE00BMTX1Y45
Bloomberg Ticker I500 NA
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 24.sep.2021 148.314.852
Antal beholdninger pr. 23.sep.2021 113
Benchmark-niveau pr. 24.sep.2021 USD 8.168,50
Benchmark Ticker SPTR500N
Ultimo regnskabsår 31 marts

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.sep.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.sep.2021 6,91
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.sep.2021 80,04
MSCI ESG % Dækning pr. 07.sep.2021 98,96
Fund Lipper Global Classification pr. 07.sep.2021 Equity US
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.sep.2021 268,76
Fonde i Peer Group pr. 07.sep.2021 3.352
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.sep.2021, ud fra investeringer per 30.apr.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 23.sep.2021 0,26%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 23.sep.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 23.sep.2021 0,26%
MSCI - Termisk kul pr. 23.sep.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 23.sep.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 23.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 23.sep.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 23.sep.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 23.sep.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,62% for dampkul og 4,09% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 23.sep.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Her er angivet de fysiske værdipapirer, som Fonden besidder pr. viste dato. Dette er en swapfond, som søger at følge resultatudviklingen af Benchmark-indekset i stedet for resultatudviklingen for ovenstående fysiske beholdninger. Beholdninger ændres.

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 23.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 24.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 23.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Opdelingen, der vises her, udgør fondens faktiske beholdning og ikke det Benchmark-indeks, der følges af fonden.

Benchmark Constituents

Benchmark Constituents

pr. 23.sep.2021
Geografisk placering Vægtning (%) ISIN Navn  Sektor Ticker
Her er angivet de ti største komponenter i Fondens Benchmark-indeks. De kan være i Fondens besiddelse eller ej. Fonden søger at følge resultatudviklingen af Benchmark-indekset ved brug af derivater.

Benchmark Breakdowns

Benchmark Breakdowns

pr. 23.sep.2021

Specificering af benchmarket relaterer hovedsageligt til hjemstedet for de værdipapirer, indekset er sammensat af, og som Fonden søger at være indirekte eksponeret for ved hjælp af derivater, der samles og derefter udtrykkes som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Det kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 23.sep.2021

pr. 23.sep.2021

Opdelingen, der vises her, udgør opdelingen i Benchmark-indekset.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28.sep.2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29.sep.2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29.sep.2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06.nov.2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Dokumenter

Dokumenter