Obligationer

Global Corporate ESG and Credit Screened Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - -
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2021

- - - - -
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,72 - - - 1,49
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

2,59 - - - 1,67
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,00 -0,26 2,24 2,72 - - - 1,62
Benchmark (%)

pr. 31.aug.2021

0,04 -0,27 2,16 2,59 - - - 1,81

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.sep.2021 USD 217
Fondens oprettelse 31.jul.2020
Oprettelsesdato 31.jul.2020
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.aug.2021 1.165
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks BBG Global Agg Corporate Index, 100% GBP Hedged
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,00%
ISIN IE00BKSBGM81
Bloomberg-ticker BLACSXH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BKSBGM8
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen 1,51%
Ændret varighed 7,34
Effektiv løbetid 7,25
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid 9,67
WAL indtil dårligst 9,67

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.aug.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.aug.2021 96,36%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.aug.2021 4,03%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,47% for dampkul og 2,03% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. Fondsadministratoren har udviklet interne researchsignaler til at hjælpe med at vurdere udstedende selskaber på anliggender, der vedrører miljø, ledelse og menneskelig kapital. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2021
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.875 02/01/2024 0,40
MORGAN STANLEY 0.985 12/10/2026 0,36
AT&T INC 144A 2.55 12/01/2033 0,35
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.97 03/05/2029 0,29
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 1.5 06/19/2026 0,29
Navn Vægtning (%)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1.375 06/20/2027 0,28
ROYAL BANK OF CANADA MTN 1.2 04/27/2026 0,28
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35 01/08/2031 0,27
GENUINE PARTS COMPANY 1.875 11/01/2030 0,27
DELL INTERNATIONAL LLC 4.9 10/01/2026 0,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X Hedged GBP - 101,46 -0,37 -0,36 102,19 97,65 101,46 IE00BKSBGM81 101,46 -
Class Z USD - 101,59 -0,37 -0,36 102,34 97,86 101,59 IE00BL5H0V36 101,59 -
Class D Acc USD - 101,59 -0,37 -0,36 102,34 97,86 101,59 IE00BL5H0P75 101,59 -
Class A Acc USD - 101,33 -0,37 -0,37 102,19 97,85 101,33 IE00BL5H0N51 101,33 -
Class X Hedged CHF - 100,44 -0,37 -0,37 101,42 97,01 100,44 IE00BL5H0Q82 100,44 -
Class X Hedged GBP - 99,37 -0,36 -0,36 101,11 96,62 99,37 IE00BL5H0T14 99,37 -
Class Z Hedged EUR - 100,68 -0,37 -0,37 101,57 97,28 100,68 IE00BL5H0W43 100,68 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Dokumenter

Dokumenter