Aktier

BlackRock Global Impact Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Grænsemarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklingsmarkeder. Blandt de øvrige faktorer er større 'likviditetsrisiko', begrænsninger i investering eller overførsel af aktiver og fejl/ forsinkelse i udlevering af værdipapirer eller betalinger til Fonden. Der kan være større udsving i værdien af din investering og øget risiko for at miste kapital.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

- - - 62,23 -7,80
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,92 - - - 19,55
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,43 -3,02 1,12 -12,92 - - - 45,07

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.maj2022 USD 213
Fondens oprettelse 31.mar.2020
Oprettelsesdato 31.mar.2020
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 49
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Artikel 9
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,65%
ISIN IE00BLGM4M63
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BLGM4M6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 91,80
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 7,05
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 16,39
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Equity Global
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 4.832
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 43,44
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 90,31
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 31.dec.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 94,13%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 5,89%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Udover den investeringsproces, der beskrives i Fondsdokumentationen, overvejer Fondsadministratoren også ESG-kriterier under investeringsprocessens idegenererings-, virksomhedsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og løbende overvågningsfaser. ESG-oplysninger kan indhentes fra BlackRocks interne ESG-research, tredjepartsdataudbydere og drøftelser med virksomhedens ledelse. Fondsadministratoren inkluderer eksponeringer for væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og bruger BlackRocks interne virksomhedsengagement og polemikflag samt andre værktøjer til at filtrere det investerbare univers. Fondsadministratoren benytter sig af regelmæssige møder med virksomhedens ledelse og virksomhedsbesøg til at håndtere eventuelle resterende ESG-anliggender. Alt det ovennævnte dokumenteres som uafhængige ESG-kommentarer i et særligt afsnit i de interne aktierapporter samt i analytikeres notater fra virksomhedsmøder. ESG-drøftelser er en nødvendig, essentiel og ufravigelig del af teamets regelmæssige præsentationer af værdipapirer, Risk and Quantitative Analysis-gruppens gennemgange, gennemgange af porteføljetildeling, daglige teammøder og gennemgange sammen med Chief Investment Officers.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
ROYALTY PHARMA PLC 4,59
ZOETIS INC 4,43
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 3,97
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,69
VEEVA SYSTEMS INC 3,53
Navn Vægtning (%)
DANAHER CORPORATION 3,42
HALMA PLC 3,40
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 3,40
EDP RENOVAVEIS SA 3,37
BALL CORPORATION 3,29
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Z EUR - 135,39 0,23 0,17 176,20 131,73 135,39 IE00BLGM4M63 135,39 -
Class I GBP - 129,78 0,47 0,37 171,18 127,43 129,78 IE00BLJP7J05 129,78 -
Class X Acc AUD - 78,21 0,16 0,20 108,17 76,92 78,21 IE0003ASDU71 78,21 -
Class Z GBP - 80,12 0,29 0,37 105,59 78,66 80,12 IE00BL5B5098 80,12 -
Class A USD - 129,03 1,55 1,21 188,40 124,11 129,03 IE00BL5H0X59 129,03 -
Class I EUR - 126,86 1,52 1,22 187,09 122,05 126,86 IE00BLJP7H80 126,86 -
Class I EUR - 135,35 0,23 0,17 176,38 131,69 135,35 IE00BLJP7D43 135,35 -
Class I JPY - 9.175,85 86,51 0,95 11.457,91 8.756,12 9.175,85 IE00BLCHKM78 9.175,85 -
Class X USD - 133,34 1,62 1,23 192,28 128,18 133,34 IE00BL5H1109 133,34 -
Class X GBP - 84,25 0,31 0,37 111,19 82,70 84,25 IE00BN4GXJ42 84,25 -
Class A EUR - 132,42 0,22 0,16 173,64 128,89 132,42 IE00BL5H0Y66 132,42 -
Class D GBP - 129,34 0,47 0,37 170,86 127,02 129,34 IE00BL5H1323 129,34 -
Class D USD - 130,65 1,57 1,22 189,79 125,64 130,65 IE00BL5H0Z73 130,65 -
Class D EUR - 134,52 0,23 0,17 175,45 130,90 134,52 IE00BL5H1091 134,52 -
Class Z USD - 131,61 1,59 1,22 190,72 126,55 131,61 IE00BL5H1216 131,61 -
Class Z GBP - 129,77 0,48 0,37 171,03 127,41 129,77 IE00BLGM4N70 129,77 -
Class A EUR - 91,77 0,15 0,16 120,33 89,32 91,77 IE00BMYPBC33 91,77 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Eric Rice
Eric Rice

Dokumenter

Dokumenter