Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 5,4 -1,8 -16,8
Benchmark (%) 5,3 -1,8 -17,8
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- - 5,45 -1,77 -16,85
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

- - 5,26 -1,80 -17,78
  1y 3y 5y 10y Opret.
-16,85 -4,86 - - -4,10
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 -5,28 - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-16,85 0,54 8,26 3,54 -16,85 -13,87 - - -12,06
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 0,33 8,11 3,17 -17,78 -15,01 - - -

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 3.871.152.185
Oprettelsesdato 04.dec.2019
Fondens oprettelse 28.maj2013
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,04%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udlodningsfrekvens -
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BLGBIXU
ISIN LU2087589268
SEDOL BK6FBS3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 924
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.dec.2022 5,60%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 12,55%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 0,917
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,37%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,75
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,35%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 6,84
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 11,55
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 11,55

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 92,66
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 3,30
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 31,03
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 419
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 1.521,84
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 13,70
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 2,34%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,15%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 13,06%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 86,66%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,62% for dampkul og 1,10% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X7, pr. 31.jan.2023 målt imod 1372 Global Emerging Markets Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,75
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,47
Navn Vægtning (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030 0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,40
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X7 USD - 80,08 -0,47 -0,58 03.feb.2023 94,85 68,59 LU2087589268 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 95,98 -0,57 -0,59 03.feb.2023 112,03 83,36 LU1373035663 -
Class D2 USD - 103,46 -0,61 -0,59 03.feb.2023 116,34 88,67 LU1811365029 -
Class D2 EUR - 113,33 0,11 0,10 03.feb.2023 121,22 107,15 LU1811365292 -
Class F2 USD Ingen 102,07 -0,60 -0,58 03.feb.2023 114,78 87,48 LU1640626278 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 94,10 -0,55 -0,58 03.feb.2023 110,14 81,79 LU1373035580 -
Class X2 USD Ingen 127,07 -0,74 -0,58 03.feb.2023 142,56 108,83 LU0826455437 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 101,39 -0,60 -0,59 03.feb.2023 116,24 87,54 LU1400680390 -
Class I7 USD Halvårligt 85,63 -0,50 -0,58 03.feb.2023 101,42 73,39 LU1333800438 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 97,37 -0,57 -0,58 03.feb.2023 113,41 84,52 LU1387770735 -
Class X2 EUR Ingen 115,98 0,11 0,09 03.feb.2023 123,77 109,59 LU1435395394 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 917,45 -5,45 -0,59 03.feb.2023 1.064,65 795,36 LU1499592894 -
Class N7 EUR Halvårligt 94,47 0,09 0,10 03.feb.2023 106,40 89,31 LU0916237901 -
Class I2 USD Ingen 121,78 -0,71 -0,58 03.feb.2023 136,90 104,36 LU1064902957 -
Class A2 USD Ingen 121,28 -0,71 -0,58 03.feb.2023 136,73 104,02 LU0836513696 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter