Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fastforrentede værdipapirer kan påvirkes af faktorer som ændringer i rente, kreditrisiko og potentielle eller faktiske kreditvurderingsnedgraderinger. Fastforrentede "non-investment grade"-værdipapirer kan være mere sensitive over for disse begivenheder. Derudover kan aktivbaserede og prioritetsbaserede værdipapirer også have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Værdien af aktier og relaterede værdipapirer kan påvirkes af daglige kursudsving på børsen, politiske og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige begivenheder. Fastforrentede værdipapirer er meget følsomme for ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Påvirkningen er større, hvis anvendelsen af fastforrentede værdipapirer er omfattende eller kompleks. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

- - - 7,01 0,20
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

- - - 0,67 0,05
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,20 - - - 3,67
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

0,05 - - - 0,66
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,20 2,18 -1,56 0,20 - - - 9,15
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2021

0,05 0,01 0,01 0,05 - - - 1,61

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.jan.2022 USD 247
Fondens oprettelse 25.jul.2019
Oprettelsesdato 25.jul.2019
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 1.020
Basisvaluta US dollar
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori -
Benchmark-indeks ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,75%
ISIN IE00BK4PZV64
Bloomberg-ticker -
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK4PZV6
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2022 98,24
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2022 7,09
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.okt.2021 44,94
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2022 Absolute Return USD Medium
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2022 25
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2022 136,65
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.jan.2022 57,73
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2022, ud fra investeringer per 31.aug.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.dec.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.dec.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.dec.2021 69,72%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.dec.2021 14,62%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,30% for dampkul og 1,25% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 5,55
TRSWAP: FTF2 FUTURE 19-JAN-2022 4,12
APPLE INC 3,43
MICROSOFT CORP 3,22
TREASURY NOTE (OLD) 0.75 11/15/2024 2,79
Navn Vægtning (%)
AMAZON COM INC 2,11
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,62
TESLA INC 1,27
ALPHABET INC CLASS A 1,13
ALPHABET INC CLASS C 1,06
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.dec.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D USD - 107,80 0,25 0,23 111,12 105,91 107,80 IE00BK4PZV64 107,80 -
Class D Hedged EUR - 104,34 0,24 0,23 107,93 102,79 104,34 IE00BK4PZW71 104,34 -
Class X Hedged AUD - 108,01 0,24 0,22 111,06 105,98 108,01 IE00BK4PZY95 108,01 -
Class A Hedged SGD - 105,67 0,24 0,23 109,15 103,98 105,67 IE00BK4PZS36 105,67 -
Class X Hedged EUR - 106,43 0,25 0,24 109,75 104,62 106,43 IE00BK4PZZ03 106,43 -
Class X USD - 109,91 0,26 0,24 113,03 107,73 109,91 IE00BK4Q0145 109,91 -
Class X Hedged JPY - 10.287,85 24,34 0,24 10.592,31 10.093,93 10.287,85 IE00BK5C1858 10.287,85 -
Class A USD - 105,86 0,25 0,23 109,37 104,18 105,86 IE00BK4PZR29 105,86 -
Class D Hedged GBP - 105,88 0,24 0,23 109,25 104,14 105,88 IE00BK4PZT43 105,88 -
Class X Hedged GBP - 108,01 0,25 0,23 111,17 106,05 108,01 IE00BK4Q0038 108,01 -
Class D Hedged CHF - 103,81 0,24 0,24 107,35 102,28 103,81 IE00BK4PZX88 103,81 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Dokumenter

Dokumenter