Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

- - - 18,59 11,77
  1y 3y 5y 10y Opret.
11,77 - - - 17,67
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
11,77 2,08 -2,50 11,77 - - - 51,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.jan.2022 JPY 33.396
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2021 48
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 18.feb.2005
Oprettelsesdato 05.jun.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,09%
ISIN LU2004776857
Bloomberg-ticker BJFEX2E
Omkostningsgrad -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BK5CVP2
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2022 6,62
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jan.2022 21,37
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2022 Equity Japan
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2022 875
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2022 87,83
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.jan.2022 94,92
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2021
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,17
SONY GROUP CORP 6,13
KEYENCE CORP 4,97
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,61
HITACHI LTD 3,16
Navn Vægtning (%)
SMC CORP (JAPAN) 3,05
NIDEC CORPORATION 3,04
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,90
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,89
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 2,71
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged EUR - 14,79 -0,03 -0,20 16,08 13,62 - LU2004776857 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 20,08 -0,05 -0,25 21,86 18,62 - LU0940328577 - -
Class X2 GBP GBP - 15,77 -0,01 -0,06 17,43 15,17 - LU1967588366 - -
Class D2 USD Ingen 19,49 0,00 0,00 21,98 19,46 - LU0827883520 - -
Class A2 USD Ingen 17,48 0,00 0,00 19,76 17,48 - LU0212924517 - -
Class X2 JPY Ingen 2.456,00 -5,00 -0,20 2.655,00 2.238,00 - LU0497860428 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,76 -0,03 -0,23 13,92 11,87 - LU0827883793 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,89 -0,03 -0,25 13,00 11,14 - LU0255399239 - -
Class A2 JPY Ingen 1.995,00 -4,00 -0,20 2.170,00 1.849,00 - LU0249410860 - -
Class D4 GBP Årlig 12,91 0,00 0,00 14,32 12,56 - LU0827883363 - -
Class D2 EUR Ingen 17,18 0,00 0,00 18,59 16,05 - LU0827883447 - -
Class A4 GBP Årlig 12,62 -0,01 -0,08 14,04 12,29 - LU0236176334 - -
Class I2 JPY Ingen 1.809,00 -4,00 -0,22 1.961,00 1.660,00 - LU1495982941 - -
Class A2 EUR Ingen 15,41 0,00 0,00 16,71 14,47 - LU0212924608 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Dokumenter

Dokumenter