Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 13,2 5,5 7,3
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,57 3,12 - - 3,07
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-8,48 -1,47 -4,03 -6,74 -6,57 9,67 - - 11,82
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

- - 13,19 5,47 7,29

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 29.jun.2022 USD 5.505.165.516
Oprettelsesdato 19.sep.2018
Fondens oprettelse 28.jun.2012
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr 0,03%
Omkostningsgrad -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens Kvartalsvis
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori GBP Allocation 40-60% Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGMX5GH
ISIN LU1877504073
SEDOL BD0TGF4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 3.792
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.maj2022 4,88%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2022 9,02%
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 11,57
P/B-kvotient pr. 31.maj2022 1,62
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 9,03%
Ændret varighed pr. 31.maj2022 2,68
Effektiv løbetid pr. 31.maj2022 1,56
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.maj2022 4,65

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.maj2022 0,69%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.maj2022 0,01%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.maj2022 0,04%
MSCI - Oliesand pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.maj2022 0,39%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.maj2022 63,91%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.maj2022 36,47%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,17% for dampkul og 0,62% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder i samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet ved at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class X5G GBP Hedged, pr. 31.maj2022 målt imod 1253 GBP Allocation 40-60% Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,41
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,53
MICROSOFT CORP 0,42
Navn Vægtning (%)
GOOGL NOMURA HOLDINGS INC 9.33217/8/2022 0,39
SANOFI SA 0,33
NOVO NORDISK CLASS B 0,31
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,30
CELLNEX TELECOM SA 0,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 8,79 -0,09 -1,01 29.jun.2022 10,61 8,73 LU1877504073 -
Class A5G USD Kvartalsvis 8,62 -0,08 -0,92 29.jun.2022 10,49 8,56 LU0784383803 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,92 -0,08 -1,00 29.jun.2022 9,60 7,87 LU0871640123 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 77,77 -0,76 -0,97 29.jun.2022 94,23 77,29 LU0784385170 -
Class A2 USD Ingen 13,87 -0,13 -0,93 29.jun.2022 16,12 13,78 LU0784385840 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,71 -0,07 -1,03 29.jun.2022 8,22 6,67 LU1133085917 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,10 -0,08 -0,98 29.jun.2022 9,78 8,05 LU0784384876 -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 7,43 -0,07 -0,93 29.jun.2022 9,07 7,38 LU0784384363 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,22 -0,10 -0,97 29.jun.2022 12,04 10,16 LU0784383399 -
Class A4G Hedged EUR Årlig 7,08 -0,07 -0,98 29.jun.2022 8,68 7,04 LU0784383712 -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 7,47 -0,07 -0,93 29.jun.2022 9,13 7,42 LU1129992480 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,77 -0,08 -0,90 29.jun.2022 10,51 8,71 LU1003077408 -
Class D2 USD Ingen 14,57 -0,14 -0,95 29.jun.2022 16,81 14,47 LU0784385337 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,47 -0,07 -0,93 29.jun.2022 9,04 7,42 LU1003077663 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,50 -0,08 -1,06 29.jun.2022 9,08 7,46 LU0949170426 -
Class D4G Hedged EUR Årlig 7,90 -0,08 -1,00 29.jun.2022 9,62 7,85 LU0944772804 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,46 -0,08 -1,06 29.jun.2022 9,03 7,42 LU1003077580 -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 8,11 -0,09 -1,10 29.jun.2022 9,96 8,06 LU0949170269 -
Class D4G Hedged CHF Årlig 8,24 -0,08 -0,96 29.jun.2022 10,04 8,19 LU1373034344 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,80 -0,08 -0,90 29.jun.2022 10,53 8,73 LU1270847269 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,62 -0,08 -1,04 29.jun.2022 9,22 7,57 LU0949170343 -
Class D6 Hedged GBP Månedligt 8,19 -0,08 -0,97 29.jun.2022 9,86 8,14 LU1791173633 -
Class A4G Hedged CHF Årlig 7,81 -0,07 -0,89 29.jun.2022 9,58 7,76 LU1373034260 -
Class A4G USD Årlig 8,77 -0,09 -1,02 29.jun.2022 10,61 8,71 LU1301847155 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 83,93 -0,82 -0,97 29.jun.2022 100,89 83,34 LU1257007564 -
Class I2 USD Ingen 12,20 -0,12 -0,97 29.jun.2022 14,06 12,12 LU1523255922 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,95 -0,11 -0,99 29.jun.2022 12,80 10,88 LU1062843344 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,96 -0,10 -0,90 29.jun.2022 12,82 10,89 LU1373034187 -
Class A3G EUR Månedligt 8,31 -0,04 -0,48 29.jun.2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,04 -0,10 -0,99 29.jun.2022 11,72 9,98 LU1523256144 -
Class D6 Hedged SGD - 9,62 -0,09 -0,93 29.jun.2022 10,18 9,56 LU2472302624 -
Class A2 EUR Ingen 13,23 -0,07 -0,53 29.jun.2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
Class X2 USD Ingen 16,49 -0,16 -0,96 29.jun.2022 18,93 16,37 LU0784385766 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,39 -0,10 -0,95 29.jun.2022 12,25 10,33 LU0784383472 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter