Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.jul.2020 USD 313
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.jul.2018
Oprettelsesdato 05.sep.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,70%
ISIN LU1864665432
Bloomberg-ticker BGEMI2U
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BFXNJ47
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.jun.2020 86,49
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.jun.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.jun.2020, ud fra investeringer pr. 31.jan.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.


Af hensyn til overensstemmelse med MSCI-fondsvurderingen, er parametrene rapporteret ud fra MSCI data. Denne fond forvaltes med data fra Sustainalytics.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.maj2020
Navn Vægtning (%)
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 2,96
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,93
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 1,59
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375 01/23/2031 1,56
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,52
Navn Vægtning (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,32
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16 01/23/2030 1,30
QATAR (STATE OF) RegS 4 03/14/2029 1,24
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,20
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,18
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.maj2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 USD - 11,64 - - 11,87 9,34 - LU1864665432 - -
Class AI2 EUR - 11,36 - - 11,36 10,00 - LU2144842692 - -
Class D2 USD Ingen 11,32 - - 11,57 9,10 - LU1817794974 - -
Class A2 USD Ingen 11,13 - - 11,41 8,97 - LU1860487849 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,00 - - 11,37 8,89 - LU1864665606 - -
Class X2 AUD - 10,22 - - 10,50 8,19 - LU2050411847 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,58 - - 10,96 8,57 - LU1817795435 - -
Class I2 EUR - 10,36 - - 10,96 8,65 - LU1864665515 - -
Class X2 USD - 11,50 - - 11,73 9,23 - LU1817795195 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,63 - - 11,03 8,62 - LU1817795351 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,51 - - 10,92 8,54 - LU1817795278 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Dokumenter

Dokumenter