Aktier

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 17,2 12,1 10,6 -20,3
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,8 0,3 0,1 1,5
  1y 3y 5y 10y Opret.
-20,34 -0,43 - - 3,05
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,52 0,63 - - 0,68
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-20,34 -0,60 0,93 1,10 -20,34 -1,28 - - 13,46
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,52 0,28 0,72 1,14 1,52 1,90 - - 2,91
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 17,17 12,09 10,56 -20,34
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

- 0,81 0,29 0,09 1,52

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 31.jan.2023 GBP 394.519.899
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Fondens oprettelse 17.okt.2018
Serie Valuta USD
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 1,11%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRUZ2UH
ISIN LU1861219704
SEDOL BDRMR08

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 165
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 11,98%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 -4,349
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 31,30
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 55,72

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 79,52%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 18,75%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,01% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens researchfase. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
COMPASS GROUP PLC 2,63
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,48
RELX PLC 2,44
MICROSOFT CORPORATION 2,42
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,11
Navn Vægtning (%)
ASHTEAD GROUP PLC 2,05
RS GROUP PLC 2,03
DANAHER CORPORATION 1,79
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 1,74
WH SMITH PLC 1,71
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Z2 Hedged USD - 116,81 -0,19 -0,16 31.jan.2023 128,42 110,67 LU1861219704 -
Class I2 JPY - 8.550,13 -89,32 -1,03 31.jan.2023 9.315,07 7.938,46 LU2413648952 -
Class I2 GBP - 111,23 -0,19 -0,17 31.jan.2023 123,80 106,25 LU1861218300 -
Class A2 GBP - 104,48 -0,17 -0,16 31.jan.2023 117,20 100,30 LU1990957067 -
Class A2 Hedged CNH - 946,47 -1,56 -0,16 31.jan.2023 1.054,03 909,91 LU2252211383 -
Class X2 GBP - 121,95 -0,20 -0,16 31.jan.2023 134,37 115,75 LU1861218482 -
Class D2 AUD Hedged AUD - 79,69 -0,13 -0,16 31.jan.2023 89,25 76,30 LU2402058403 -
Class I2 Hedged USD - 115,02 -0,19 -0,16 31.jan.2023 126,47 108,96 LU1861219886 -
Class D2 Hedged EUR - 105,04 -0,18 -0,17 31.jan.2023 119,11 101,24 LU1861218995 -
Class D2 Hedged USD - 113,38 -0,19 -0,17 31.jan.2023 125,01 107,59 LU1861219613 -
Class A2 Hedged CHF - 99,71 -0,18 -0,18 31.jan.2023 114,14 96,53 LU1991003358 -
Class I2 Hedged CHF - 104,68 -0,18 -0,17 31.jan.2023 118,94 101,12 LU1861219530 -
Class D2 Hedged CHF - 103,27 -0,18 -0,17 31.jan.2023 117,62 99,82 LU1861219373 -
Class X2 Hedged AUD - 78,49 -0,13 -0,17 31.jan.2023 86,82 74,56 LU2379649341 -
Class Z2 GBP - 112,82 -0,18 -0,16 31.jan.2023 125,61 107,78 LU1861218219 -
Class D2 GBP - 109,60 -0,18 -0,16 31.jan.2023 122,33 104,88 LU1861218136 -
Class I4 GBP - 103,76 -0,17 -0,16 31.jan.2023 115,49 99,11 LU2066748497 -
Class A2 Hedged USD - 106,48 -0,18 -0,17 31.jan.2023 118,00 101,37 LU1990978147 -
Class A2 Hedged EUR - 103,32 -0,18 -0,17 31.jan.2023 117,74 99,73 LU1861218565 -
Class I2 Hedged JPY - 7.974,79 -14,05 -0,18 31.jan.2023 9.048,56 7.708,63 LU2413649091 -
Class I2 Hedged EUR - 106,46 -0,18 -0,17 31.jan.2023 120,37 102,52 LU1861219290 -
Class Z2 Hedged EUR - 107,79 -0,18 -0,17 31.jan.2023 121,89 103,81 LU1861219027 -
Class Z2 Hedged CHF - 105,96 -0,18 -0,17 31.jan.2023 120,31 102,27 LU1861219456 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Dokumenter

Dokumenter