Aktier

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Der er typisk mindre volumen i handel med aktier i mindre selskaber og større prisudsving end for større selskaber. Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. En fond med absolut afkast vil på grund af dens investeringsstrategi eventuelt ikke udvikle sig i tråd med markedstendenserne eller fuldt ud drage fordel af et positivt markedsmiljø. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 13,0 10,0 9,1
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,8 0,3 0,1
  1y 3y 5y 10y Opret.
-22,77 -1,66 - - 0,78
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,25 0,56 - - 0,63
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-21,87 0,54 -1,41 -0,43 -22,77 -4,89 - - 3,25
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,23 0,24 0,60 0,96 1,25 1,69 - - 2,62
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- - 14,09 7,39 -21,30
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

- - 0,48 0,06 0,83

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 07.dec.2022 GBP 433.344.216
Oprettelsesdato 17.okt.2018
Fondens oprettelse 17.okt.2018
Serie Valuta EUR
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,36%
Omkostningsgrad 1,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Long/Short Equity - Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRUD2EH
ISIN LU1861218995
SEDOL BDRMQT0

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.nov.2022 166
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 11,93%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 -5,666
P/E-kvotient pr. 30.nov.2022 33,90
P/B-kvotient pr. 30.nov.2022 41,81

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.nov.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.nov.2022 85,71%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.nov.2022 14,32%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,02% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens researchfase. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2022
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 2,52
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,40
COMPASS GROUP PLC 2,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,37
RELX PLC 2,29
Navn Vægtning (%)
RS GROUP PLC 2,10
LONZA GROUP AG 1,89
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 1,56
DANAHER CORPORATION 1,54
OXFORD INSTRUMENTS PLC 1,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D2 Hedged EUR - 102,72 -0,58 -0,56 07.dec.2022 132,16 101,24 LU1861218995 -
Class X2 Hedged AUD - 76,49 -0,44 -0,57 07.dec.2022 97,26 74,56 LU2379649341 -
Class A2 Hedged USD - 103,72 -0,58 -0,56 07.dec.2022 131,64 101,37 LU1990978147 -
Class I2 JPY - 8.700,56 -20,82 -0,24 07.dec.2022 10.340,11 7.938,46 LU2413648952 -
Class Z2 Hedged USD - 113,65 -0,62 -0,54 07.dec.2022 142,44 110,67 LU1861219704 -
Class I2 Hedged USD - 111,91 -0,62 -0,55 07.dec.2022 140,41 108,96 LU1861219886 -
Class I2 GBP - 108,44 -0,60 -0,55 07.dec.2022 136,79 106,25 LU1861218300 -
Class D2 Hedged CHF - 101,19 -0,57 -0,56 07.dec.2022 130,31 99,82 LU1861219373 -
Class D2 AUD Hedged AUD - 77,81 -0,45 -0,58 07.dec.2022 100,03 76,30 LU2402058403 -
Class D2 Hedged USD - 110,36 -0,61 -0,55 07.dec.2022 138,77 107,59 LU1861219613 -
Class Z2 Hedged EUR - 105,37 -0,59 -0,56 07.dec.2022 135,34 103,81 LU1861219027 -
Class A2 Hedged CNH - 926,58 -5,28 -0,57 07.dec.2022 1.165,91 909,91 LU2252211383 -
Class I2 Hedged CHF - 102,55 -0,58 -0,56 07.dec.2022 131,65 101,12 LU1861219530 -
Class X2 GBP - 118,71 -0,65 -0,54 07.dec.2022 150,15 115,75 LU1861218482 -
Class A2 Hedged EUR - 101,12 -0,57 -0,56 07.dec.2022 130,59 99,73 LU1861218565 -
Class Z2 Hedged CHF - 103,72 -0,58 -0,56 07.dec.2022 133,56 102,27 LU1861219456 -
Class I2 Hedged EUR - 104,07 -0,58 -0,55 07.dec.2022 133,25 102,52 LU1861219290 -
Class A2 GBP - 101,98 -0,56 -0,55 07.dec.2022 129,70 100,30 LU1990957067 -
Class A2 Hedged CHF - 97,78 -0,55 -0,56 07.dec.2022 126,58 96,53 LU1991003358 -
Class I4 GBP - 101,16 -0,56 -0,55 07.dec.2022 127,71 99,11 LU2066748497 -
Class Z2 GBP - 109,99 -0,61 -0,55 07.dec.2022 138,94 107,78 LU1861218219 -
Class I2 Hedged JPY - 7.818,80 -43,58 -0,55 07.dec.2022 10.123,30 7.708,63 LU2413649091 -
Class D2 GBP - 106,89 -0,60 -0,56 07.dec.2022 135,32 104,88 LU1861218136 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Matthew Betts
Matthew Betts

Dokumenter

Dokumenter