Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 11,8 -5,1 -2,1
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 12,1 -5,3 -4,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-11,39 -4,90 - - -
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -15,31 -6,61 - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-8,37 1,25 3,03 -10,90 -11,39 -13,98 - - -
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -11,14 -0,99 -0,62 -13,79 -15,31 -18,55 - - -
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

- - -2,45 0,77 -11,51
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.jun.2022

- - -1,13 -1,95 -13,09

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 12.aug.2022 USD 446.700.456
Oprettelsesdato 08.aug.2018
Fondens oprettelse 09.jul.2018
Serie Valuta AUD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,13%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGELX2A
ISIN LU1860487682
SEDOL BFYR5P1

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.jul.2022 184
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jul.2022 9,51%
3 år Beta pr. 31.jul.2022 0,977
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.jul.2022 8,67%
Ændret varighed pr. 29.jul.2022 4,61
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.jul.2022 8,67%
Effektiv løbetid pr. 29.jul.2022 4,64
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 29.jul.2022 6,21
WAL indtil dårligst pr. 29.jul.2022 6,21

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.jul.2022
Navn Vægtning (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,90
Navn Vægtning (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,32
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.jul.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 AUD - 13,15 0,01 0,08 12.aug.2022 14,78 12,52 LU1860487682 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,21 -0,02 -0,24 12.aug.2022 9,77 7,52 LU1817794891 -
Class X2 USD - 9,34 -0,03 -0,32 12.aug.2022 10,85 8,52 LU1817794461 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,10 -0,03 -0,37 12.aug.2022 9,72 7,42 LU1817794545 -
Class I2 USD - 10,22 -0,04 -0,39 12.aug.2022 11,94 9,33 LU1864665945 -
Class I2 Hedged EUR - 8,97 -0,03 -0,33 12.aug.2022 10,69 8,21 LU1862385918 -
Class I2 EUR - 9,95 0,05 0,51 12.aug.2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,27 -0,03 -0,36 12.aug.2022 9,88 7,57 LU1817794628 -
Class D2 USD Ingen 9,09 -0,03 -0,33 12.aug.2022 10,63 8,30 LU1817794388 -
Class A2 USD Ingen 8,91 -0,03 -0,34 12.aug.2022 10,48 8,14 LU1860487765 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter