Obligationer

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

- - -8,54 15,67 -7,78
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

- - -6,58 13,21 -9,34
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,92 -2,94 - - -2,79
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-17,15 -3,52 - - -2,37
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,30 -6,46 -12,39 -15,92 -8,55 - - -10,20
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-12,60 -6,45 -12,49 -17,15 -10,20 - - -8,72

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.maj2022 USD 419
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 172
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 09.jul.2018
Oprettelsesdato 09.jul.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Benchmark-indeks J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-klassificering Artikel 8
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,13%
ISIN LU1817794461
Bloomberg-ticker BGLCBX2
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BG0X107
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 11,86
3 år Beta pr. 30.apr.2022 1,052
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 99,75
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 3,83
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 45,83
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 264
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.mar.2021 668,60
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 31.dec.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2, pr. 30.apr.2022 målt imod 847 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,18
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,17
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,22
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,16
Navn Vægtning (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,47
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,45
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,31
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 USD - 9,05 0,09 1,00 11,13 8,75 - LU1817794461 - -
Class X2 AUD - 12,81 0,12 0,95 14,78 12,52 - LU1860487682 - -
Class A2 USD Ingen 8,66 0,09 1,05 10,78 8,38 - LU1860487765 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,93 0,08 1,02 10,02 7,67 - LU1817794545 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,03 0,08 1,01 10,07 7,76 - LU1817794891 - -
Class D2 USD Ingen 8,82 0,09 1,03 10,92 8,53 - LU1817794388 - -
Class I2 USD - 9,92 0,10 1,02 12,26 9,59 - LU1864665945 - -
Class I2 EUR - 9,39 0,09 0,97 10,14 9,15 - LU1864666083 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,76 0,09 1,04 11,01 8,48 - LU1862385918 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,08 0,08 1,00 10,17 7,82 - LU1817794628 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter