Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2020

- - - 1,60 -0,41

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.sep.2020 USD 1.611
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 02.maj2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,98%
ISIN LU1814255391
Bloomberg-ticker BSED5EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BG451M1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 6,81
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 31.dec.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,21% for dampkul og 0,83% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,33
ISSEMLTTL COMMON POOL 2,86
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 3.624 05/26/2030 2,55
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 0 01/26/2022 2,31
Navn Vægtning (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 2,16
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,09
ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGI CL1 2,02
SERBIA (REPUBLIC OF) RegS 3.125 05/15/2027 1,65
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVE RegS 3.675 06/03/2026 1,63
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D5 Hedged EUR - 87,19 -0,29 -0,33 92,87 77,30 - LU1814255391 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 106,17 -0,69 -0,65 109,89 90,40 - LU1072451542 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 115,02 -0,38 -0,33 119,09 97,68 - LU1435395550 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 98,51 -0,33 -0,33 102,20 83,78 - LU1648247721 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 94,20 -0,31 -0,33 99,82 83,22 - LU1308276671 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 88,44 -0,57 -0,64 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class D5 EUR - 91,48 -0,32 -0,35 101,20 86,47 - LU1800013283 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 87,90 -0,57 -0,64 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class X2 USD Ingen 135,72 -0,44 -0,32 140,55 114,61 - LU0946833604 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 92,31 -0,60 -0,65 95,53 79,06 - LU1715606080 - -
Class I2 USD Ingen 124,25 -0,40 -0,32 128,78 105,31 - LU1118028742 - -
Class I3 USD Månedligt 80,38 -0,52 -0,64 86,89 70,52 - LU1572169453 - -
Class D2 USD Ingen 125,83 -0,80 -0,63 130,02 106,40 - LU0949128572 - -
Class X2 Hedged CAD - 100,90 -0,32 -0,32 104,48 85,45 - LU1728553345 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 112,87 -0,37 -0,33 117,10 96,08 - LU0949128226 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 88,34 -0,47 -0,53 98,20 83,78 - LU1648246756 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 87,70 -0,30 -0,34 96,99 82,86 - LU1722863567 - -
Class A2 USD Ingen 118,74 -0,76 -0,64 122,80 100,79 - LU0940382277 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 88,11 -0,29 -0,33 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
Class I5 Hedged EUR - 81,31 -0,53 -0,65 86,36 71,85 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Årlig 99,22 -0,18 -0,18 106,35 91,50 - LU0997362164 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter