Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Derivater er meget følsomme for ændringer i værdien af aktivet, som de baseres på, og kan indvirke på størrelsen af tab og gevinst og give store udsving i fonden. Påvirkningen i fonden kan være større, hvis der anvendes derivater, i større eller komplekst omfang.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 23,2 -4,2 20,2 -12,8
  1y 3y 5y 10y Opret.
-12,77 0,13 - - -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-12,77 -4,05 -3,32 -1,26 -12,77 0,39 - - -
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 23,21 -4,24 20,19 -12,77

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 06.feb.2023 USD 3.069.624.973
Oprettelsesdato 25.apr.2018
Fondens oprettelse 06.feb.2018
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr 0,80%
Omkostningsgrad -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGDHI2E
ISIN LU1811365532
SEDOL BFM7GK5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.jan.2023 1.605
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 15,26%
P/E-kvotient pr. 31.jan.2023 9,57
P/B-kvotient pr. 31.jan.2023 4,67
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.jan.2023 12,03%
Ændret varighed pr. 31.jan.2023 1,95
Effektiv løbetid pr. 31.jan.2023 1,00
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.jan.2023 3,51

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.jan.2023 0,04%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.jan.2023 0,25%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.jan.2023 0,14%
MSCI - Termisk kul pr. 31.jan.2023 0,04%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.jan.2023 0,03%
MSCI - Oliesand pr. 31.jan.2023 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.jan.2023 0,61%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.jan.2023 63,60%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.jan.2023 36,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,23% for dampkul og 1,06% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder i samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet ved at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jan.2023
Navn Vægtning (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 3,78
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,69
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 1,01
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 0,59
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,51
Navn Vægtning (%)
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,41
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,38
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,36
MSFT CITIGROUP INC 16.473/7/2023 0,36
AAPL BARCLAYS BANK PLC 13.12/13/2023 0,35
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 31.jan.2023

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 EUR - 10,74 0,01 0,09 06.feb.2023 11,50 10,18 LU1811365532 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,54 -0,07 -0,73 06.feb.2023 11,07 8,53 LU1800012988 -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,29 -0,07 -0,84 06.feb.2023 10,04 7,46 LU1940842427 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,89 -0,08 -0,80 06.feb.2023 11,40 8,82 LU1800013010 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,46 -0,08 -0,76 06.feb.2023 11,84 9,25 LU1564329628 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 76,86 -0,61 -0,79 06.feb.2023 94,57 70,24 LU1733225004 -
Class D6 USD Månedligt 8,09 -0,06 -0,74 06.feb.2023 9,64 7,28 LU1564329388 -
Class X2 USD - 11,88 -0,09 -0,75 06.feb.2023 13,08 10,41 LU1564329891 -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 6,83 -0,06 -0,87 06.feb.2023 8,52 6,25 LU1706154686 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,09 -0,22 -2,36 06.feb.2023 10,38 7,58 LU2008661188 -
Class D2 USD Ingen 11,32 -0,09 -0,79 06.feb.2023 12,59 9,95 LU1564329206 -
Class A8 Hedged EUR Månedligt 8,22 -0,06 -0,72 06.feb.2023 10,03 7,44 LU2127174873 -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,45 -0,06 -0,80 06.feb.2023 9,05 6,75 LU1564329461 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 75,62 -0,60 -0,79 06.feb.2023 91,75 68,45 LU1697837992 -
Class A2 USD Ingen 10,90 -0,09 -0,82 06.feb.2023 12,21 9,61 LU1564329032 -
Class I6 USD Månedligt 8,35 -0,06 -0,71 06.feb.2023 9,93 7,51 LU1873113655 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 7,40 -0,06 -0,80 06.feb.2023 9,02 6,70 LU1564329545 -
Class A6 USD Månedligt 7,77 -0,06 -0,77 06.feb.2023 9,34 7,02 LU1564329115 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,13 -0,05 -0,70 06.feb.2023 8,76 6,48 LU1733224965 -
Class I2 USD - 11,54 -0,09 -0,77 06.feb.2023 12,80 10,13 LU1811365458 -
Class D2 EUR Ingen 10,54 0,01 0,09 06.feb.2023 11,29 10,00 LU1811365615 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,60 -0,06 -0,78 06.feb.2023 9,24 6,89 LU1811366001 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,74 -0,06 -0,77 06.feb.2023 9,40 7,01 LU1811365961 -
Class I2 Hedged EUR - 10,24 -0,08 -0,78 06.feb.2023 11,76 9,10 LU1811365706 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,13 -0,08 -0,78 06.feb.2023 11,66 9,01 LU1811365888 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumenter

Dokumenter