Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%) (-)

pr. 30.sep.2021

- - 8,59 -0,63 3,26
Samlet afkast (%) Underliggende fond (-)

pr. 30.sep.2021

- - 11,95 1,30 4,23
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 30.sep.2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1y 3y 5y 10y Opret.
3,36 4,49 - - 3,15
4,33 6,48 - - 5,27
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 31.okt.2021

4,41 6,43 - - 5,24
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,01 -0,06 -1,27 3,36 14,09 - - 11,41
-1,36 -0,01 -1,10 4,33 20,72 - - 19,60
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 31.okt.2021

-1,34 0,02 -1,09 4,41 20,57 - - 19,52
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) (-) - - - 12,15 3,48
Samlet afkast (%) Underliggende fond (-) - - - 15,42 5,10
Benchmark (%) Underliggende fond (-) - - - 15,04 5,26

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.nov.2021 EUR 388.776.364
Net Assets of Fund pr. 24.nov.2021 USD 2.445.687.850
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 04.maj2018
Oprettelsesdato 04.maj2018
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 947
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Bloomberg-ticker BIEFEHA
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD9H4C2
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2021 10,75
3 år Beta pr. 31.okt.2021 1,001
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 2,98
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 39,24
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 94,34
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 1.251,27
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 423
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 2,68%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,25%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 13,33%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 86,67%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,25% for dampkul og 1,02% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Flex Hedged Acc, pr. 31.okt.2021 målt imod 726 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,72
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,39
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 0,39
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged Acc EUR - 10,97 0,00 -0,02 11,43 10,76 10,97 IE00BD9H4C29 11,03 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,05 0,00 -0,02 10,47 9,87 10,05 IE00BJ9MTQ85 10,11 -
Class Flexible Acc USD - 10,02 0,00 -0,01 10,41 9,76 10,01 IE00BF2N5S47 10,07 -
Inst Acc USD - 11,63 0,00 -0,01 12,09 11,35 11,63 IE00BZ1NTF08 11,70 -
Class D Acc USD - 11,79 0,00 -0,01 12,25 11,49 11,78 IE00BF2N5T53 11,85 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,55 0,00 -0,01 10,29 9,54 9,55 IE00BKFVZB33 9,61 -
Inst Acc GBP - 9,84 0,03 0,28 10,12 9,23 9,83 IE00BLF0J488 9,89 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter