Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 12,1 3,5 -2,7 -19,5
Benchmark (%) 15,0 5,3 -1,8 -17,8
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 12,15 3,48 -2,72 -19,46
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

- 15,04 5,26 -1,80 -17,78
  1y 3y 5y 10y Opret.
-19,46 -6,76 - - -2,45
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 -5,28 - - -0,48
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-19,46 0,12 7,13 1,39 -19,46 -18,93 - - -10,93
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 0,33 8,11 3,17 -17,78 -15,01 - - -2,19

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 02.feb.2023 EUR 97.876.724
Net Assets of Fund pr. 02.feb.2023 USD 2.189.796.155
Oprettelsesdato 04.maj2018
Fondens oprettelse 04.maj2018
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr 0,03%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BIEFEHA
ISIN IE00BD9H4C29
SEDOL BD9H4C2

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 918
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 13,58%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,001
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,37%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 6,73
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,36%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 6,83
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 11,51
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 11,51

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 92,70
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 3,31
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 31,98
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 419
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 1.488,93
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 13,89
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 31.jul.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 2,34%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,18%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 13,68%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 86,32%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,65% for dampkul og 1,15% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Flex Hedged Acc, pr. 31.jan.2023 målt imod 818 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,72
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,64
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,46
Navn Vægtning (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,45
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,44
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,41
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2030 0,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Flex Hedged Acc EUR - 9,34 0,12 1,30 02.feb.2023 10,80 8,06 IE00BD9H4C29 -
Class D Accumulating SGD SGD - 10,00 0,10 1,04 02.feb.2023 10,08 9,30 IE000239FXR9 -
Inst Acc USD - 10,24 0,14 1,34 02.feb.2023 11,48 8,74 IE00BZ1NTF08 -
Flexible Dist Hedged GBP Halvårligt 10,13 0,13 1,34 02.feb.2023 10,13 9,94 IE000VN2TQC4 -
Inst Acc GBP - 9,38 0,15 1,59 02.feb.2023 9,60 8,67 IE00BLF0J488 -
Class D Acc USD - 10,38 0,14 1,34 02.feb.2023 11,63 8,86 IE00BF2N5T53 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,61 0,10 1,32 02.feb.2023 9,19 6,71 IE00BKFVZB33 -
Flexible Dist GBP Halvårligt 10,20 0,16 1,59 02.feb.2023 10,20 9,97 IE000AODOWS0 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,52 0,11 1,30 02.feb.2023 9,89 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Class Flexible Acc USD - 8,83 0,12 1,34 02.feb.2023 9,89 7,54 IE00BF2N5S47 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.sep.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson

Dokumenter

Dokumenter