Obligationer

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 15,0 -6,0 -2,0
Benchmark (%) 15,6 -5,8 -1,8
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- 16,82 -8,63 3,58 -6,15
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

- 17,34 -8,37 3,85 -6,11
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,71 -4,62 - - -0,81
Benchmark (%) -6,65 -4,43 - - -0,55
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,08 -1,73 -2,88 -2,14 -6,71 -13,23 - - -3,58
Benchmark (%) -7,13 -1,75 -2,86 -1,99 -6,65 -12,71 - - -2,44

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 05.dec.2022 EUR 109.641.104
Net Assets of Fund pr. 02.dec.2022 USD 1.119.113.525
Oprettelsesdato 04.maj2018
Fondens oprettelse 04.maj2018
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,10%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BRLGFEA
ISIN IE00BD9H4D36
SEDOL BD9H4D3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 259
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 9,18%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,001
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 7,88%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 4,79
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 7,88%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 4,79
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 6,99
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 6,99

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,77
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 4,63
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 61,81
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 254
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.maj2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 4,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,81
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,71
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,37
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,32
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,31
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class Flexible Acc EUR - 9,81 -0,05 -0,53 05.dec.2022 10,60 9,55 IE00BD9H4D36 -
Inst Acc GBP - 8,86 0,07 0,77 02.dec.2022 9,39 8,58 IE00BM9G6X72 -
Class D Acc USD - 8,61 0,00 -0,02 05.dec.2022 10,04 7,87 IE00BF2N5W82 -
Class D Dist GBP - 8,00 0,06 0,77 02.dec.2022 8,87 7,82 IE00BKFVZC40 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumenter

Dokumenter