Obligationer

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Noninvestment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Fastforrentede værdipapirer, der udstedes eller garanteres af stater på nye markeder, indebærer generelt større ‘kreditrisiko’ end udviklingsøkonomier.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%) (-)

pr. 30.sep.2021

- - 16,82 -8,63 3,58
Samlet afkast (%) Underliggende fond (-)

pr. 30.sep.2021

- - 9,51 -1,87 2,23
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 30.sep.2021

- - 10,13 -1,45 2,63
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,31 2,85 - - 0,95
0,50 3,43 - - -0,05
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 31.okt.2021

0,84 3,89 - - 0,39
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,37 -1,14 -1,60 1,31 8,79 - - 3,35
-7,78 -1,29 -4,01 0,50 10,65 - - -0,16
Benchmark (%) Underliggende fond (-)

pr. 31.okt.2021

-7,62 -1,33 -3,98 0,84 12,12 - - 1,37
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) (-) - - - 14,99 -5,96
Samlet afkast (%) Underliggende fond (-) - - - 12,72 2,36
Benchmark (%) Underliggende fond (-) - - - 13,47 2,69

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.nov.2021 EUR 233.846.087
Net Assets of Fund pr. 24.nov.2021 USD 1.392.710.276
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 04.maj2018
Oprettelsesdato 04.maj2018
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 271
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Benchmark-indeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Bloomberg-ticker BRLGFEA
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD9H4D3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2021 9,36
3 år Beta pr. 31.okt.2021 1,001
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 4,60
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 71,83
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,32
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 252
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, pr. 31.okt.2021 målt imod 793 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,54
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,00
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,35
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 1,25
Navn Vægtning (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,04
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,96
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,35 0,05 0,47 10,70 10,22 10,33 IE00BD9H4D36 10,38 -
Inst Acc GBP - 9,13 0,02 0,17 10,23 9,11 9,11 IE00BM9G6X72 9,14 -
Class D Dist GBP - 8,65 0,01 0,17 10,10 8,63 8,63 IE00BKFVZC40 8,66 -
Class D Acc USD - 9,68 -0,01 -0,12 10,91 9,68 9,66 IE00BF2N5W82 9,70 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumenter

Dokumenter