Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- - 4,75 -0,60 7,29
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1y 3y 5y 10y Opret.
5,58 4,41 - - 1,37
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

4,41 6,43 - - 3,68
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,33 -0,91 -1,48 5,58 13,81 - - 5,51
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

-1,34 0,02 -1,09 4,41 20,57 - - 15,29

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 30.nov.2021 USD 1.378
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.okt.2021 4,79
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 271
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Oprettelsesdato 22.nov.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,04%
ISIN LU1722865000
Bloomberg-ticker BGEX5EH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF0QF41
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2021 10,75
3 år Beta pr. 31.okt.2021 1,240
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 B
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 2,50
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 10,87
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 95,36
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 1.111,41
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 423
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 4,04%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 14,73%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 85,20%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,32% for dampkul og 1,01% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class X5 Hedged, pr. 31.okt.2021 målt imod 726 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,49
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,21
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 1,19
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 1,15
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,14
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,10
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,95
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,93
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,92
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,48 0,00 0,00 9,26 8,48 - LU1722865000 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,41 0,00 0,00 11,05 10,41 - LU1806518533 - -
Class A1 EUR Daglig 8,22 -0,08 -0,96 8,51 8,07 - LU0200683703 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 99,12 -0,56 -0,56 108,07 99,12 - LU1919856051 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,80 0,00 0,00 9,61 8,80 - LU1323999216 - -
Class I2 EUR Ingen 16,68 -0,17 -1,01 17,21 15,87 - LU1048586868 - -
Class D2 EUR Ingen 18,45 -0,19 -1,02 19,03 17,57 - LU0827877043 - -
Class A3 USD Månedligt 9,66 -0,03 -0,31 10,49 9,66 - LU0200680782 - -
Class X2 USD Ingen 23,27 0,01 0,04 24,64 23,17 - LU0200682721 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,47 0,00 0,00 17,57 16,47 - LU0413376566 - -
Class D3 EUR Månedligt 8,51 -0,11 -1,28 8,82 8,37 - LU0827877126 - -
Class A4 EUR Årlig 11,69 -0,12 -1,02 12,27 11,54 - LU1072326561 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 60,38 -0,23 -0,38 66,35 60,38 - LU0764619960 - -
Class A1 USD Daglig 9,35 0,00 0,00 10,15 9,35 - LU0200680436 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 9,46 0,00 0,00 10,46 9,46 - LU2075911060 - -
Class X2 EUR Ingen 20,45 -0,20 -0,97 21,09 19,35 - LU0988581723 - -
Class A2 USD Ingen 19,27 0,00 0,00 20,47 19,27 - LU0200680600 - -
Class A6 USD Månedligt 8,12 -0,03 -0,37 8,91 8,12 - LU0764617162 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 19,71 0,01 0,05 20,92 19,70 - LU0343170543 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,87 0,00 0,00 10,50 9,87 - LU1618350562 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,39 0,01 0,06 18,49 17,38 - LU0827877399 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,56 -0,03 -0,35 9,42 8,56 - LU1408528054 - -
Class A2 CZK Ingen 432,70 -5,30 -1,21 444,35 417,29 - LU1791181735 - -
Class I2 USD Ingen 18,98 0,00 0,00 20,13 18,98 - LU1180455567 - -
Class A2 EUR Ingen 16,94 -0,17 -0,99 17,48 16,20 - LU0200683885 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,49 -0,11 -1,28 8,80 8,36 - LU0200684008 - -
Class D3 USD Månedligt 9,68 -0,03 -0,31 10,51 9,68 - LU0827876821 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,81 0,01 0,08 12,55 11,80 - LU1057296771 - -
Class I4 USD Årlig 9,61 0,01 0,10 10,57 9,60 - LU1806518293 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,55 0,00 0,00 10,52 9,55 - LU2075910922 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,19 -0,03 -0,36 9,00 8,19 - LU1408527916 - -
Class D2 USD Ingen 20,99 0,00 0,00 22,27 20,99 - LU0297941386 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,67 -0,03 -0,34 9,50 8,67 - LU1408528138 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 7,83 -0,03 -0,38 8,57 7,83 - LU0871639893 - -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,56 0,00 0,00 10,46 9,56 - LU1904800973 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 87,87 -0,61 -0,69 96,00 87,87 - LU1109561420 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,82 0,00 0,00 12,57 11,82 - LU1057294727 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumenter

Dokumenter