Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- -1,77 2,98 2,97 3,66
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,75 3,24 - - 1,72
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,05 -0,42 -1,04 0,75 10,04 - - 7,40

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2021 USD 10.562
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2021 2,68
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 3.203
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 20.sep.2017
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,06%
ISIN LU1685502194
Bloomberg-ticker BGFX5EH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDZS366
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 0,64%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,03%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,01%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,29%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 20,38%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 79,38%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,19% for dampkul og 0,48% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X5 Hedged, pr. 30.nov.2021 målt imod 963 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,33
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,23
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,64
Navn Vægtning (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,59
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,52
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,46
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,42
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,43 -0,01 -0,11 9,68 9,42 - LU1685502194 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,26 -0,01 -0,04 22,54 22,19 - LU0278465488 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,88 0,00 0,00 15,18 14,86 - LU0280468637 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 -0,01 -0,15 7,05 6,85 - LU0280467159 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,29 -0,01 -0,10 10,46 10,28 - LU0278453476 - -
Class D4 EUR Årlig 12,38 0,05 0,41 12,52 11,58 - LU1085283973 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,41 0,00 0,00 12,56 12,37 - LU1263143379 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,31 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class A2 USD Ingen 15,61 -0,01 -0,06 15,80 15,56 - LU0278466700 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,88 -0,01 -0,15 7,07 6,87 - LU0827879841 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,89 -0,01 -0,08 12,05 11,88 - LU1270847004 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,29 -0,01 -0,04 23,56 23,11 - LU0827879767 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,96 0,00 0,00 11,10 10,94 - LU1181257202 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,39 0,00 0,00 11,51 11,28 - LU1153584724 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 96,93 -0,04 -0,04 99,59 96,84 - LU1165523371 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,21 -0,01 -0,11 9,47 9,21 - LU1003077317 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,41 -0,01 -0,09 11,56 11,40 - LU0368231436 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,65 -0,01 -0,09 10,79 10,64 - LU1992159654 - -
Class A1 EUR Daglig 9,25 0,03 0,33 9,36 8,62 - LU1005244220 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,04 0,00 0,00 11,18 11,02 - LU0278456651 - -
Class I2 USD Ingen 13,02 -0,01 -0,08 13,17 12,90 - LU0986736956 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.089,00 -1,00 -0,09 1.104,00 1.088,00 - LU1005243099 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 970,00 0,00 0,00 992,00 969,00 - LU1791183194 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,45 0,00 0,00 10,66 10,44 - LU0280465617 - -
Class A3 EUR Månedligt 9,24 0,03 0,33 9,36 8,62 - LU1005243339 - -
Class A3 USD Månedligt 10,44 0,00 0,00 10,65 10,43 - LU1003076939 - -
Class A1 USD Daglig 10,45 0,00 0,00 10,66 10,44 - LU1003076855 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.160,00 4,00 0,35 1.184,00 1.068,00 - LU1926936912 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,13 -0,01 -0,08 12,27 12,04 - LU0999670564 - -
Class X2 USD Ingen 12,79 -0,01 -0,08 12,92 12,60 - LU0278469985 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,79 0,00 0,00 4,94 4,78 - LU1294567364 - -
Class D2 EUR Ingen 14,45 0,05 0,35 14,62 13,25 - LU1005243503 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,36 0,00 0,00 9,66 9,35 - LU0973708182 - -
Class X3 USD Månedligt 10,45 0,00 0,00 10,67 10,44 - LU1003077234 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,58 -0,01 -0,09 10,73 10,57 - LU1992159902 - -
Class S5 USD Kvartalsvis 10,52 -0,01 -0,09 10,74 10,51 - LU1992159068 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,16 -0,01 -0,10 10,38 10,15 - LU1877503935 - -
Class A6 USD Månedligt 12,05 0,00 0,00 12,47 12,04 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,05 -0,01 -0,08 12,18 11,91 - LU0278465058 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 90,67 -0,04 -0,04 94,03 90,61 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,50 -0,01 -0,06 17,70 17,40 - LU0827879684 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,99 0,00 0,00 12,13 11,92 - LU0278463947 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,89 -0,01 -0,10 10,11 9,89 - LU1234671672 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,05 -0,01 -0,09 11,18 10,98 - LU1786038098 - -
Class D2 USD Ingen 16,32 0,00 0,00 16,50 16,18 - LU0278469043 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.148,00 -1,00 -0,09 1.162,00 1.142,00 - LU1005243172 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,98 -0,01 -0,09 11,21 10,97 - LU0737136415 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,05 0,00 0,00 10,35 10,03 - LU1270847186 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,37 0,00 0,00 9,67 9,35 - LU1340096590 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,72 -0,01 -0,06 16,93 16,70 - LU0480534915 - -
Class A2 EUR Ingen 13,83 0,06 0,44 13,99 12,74 - LU1005243255 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,15 0,00 0,00 12,29 12,08 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,25 0,00 0,00 10,43 10,24 - LU1121327164 - -
Class S2 USD - 11,11 0,00 0,00 11,23 11,01 - LU1992160157 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 13,15 0,00 0,00 13,29 12,99 - LU1093512371 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,74 0,00 0,00 10,99 10,73 - LU1003077820 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,17 -0,01 -0,11 9,49 9,17 - LU1165522480 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 105,52 -0,06 -0,06 106,92 105,38 - LU1121320748 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,23 0,00 0,00 10,43 10,22 - LU1083819141 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,12 -0,01 -0,09 11,28 11,11 - LU0972027022 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,09 0,00 0,00 10,43 10,07 - LU1992161049 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,21 -0,01 -0,08 12,34 12,05 - LU1214678283 - -
Class A4 USD Årlig 10,31 0,00 0,00 10,59 10,30 - LU1153584997 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,03 -0,01 -0,08 12,17 11,93 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,62 0,00 0,00 9,82 9,60 - LU1165522217 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,12 0,00 0,00 9,36 9,11 - LU1129992308 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Dokumenter

Dokumenter