Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

- 0,90 4,22 2,66 19,55
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

- 0,96 4,39 2,77 19,60
  1y 3y 5y 10y Opret.
17,69 11,39 - - 6,33
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

17,73 11,51 - - 6,41
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
5,45 1,12 1,94 17,69 38,22 - - 31,55
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2021

5,44 1,13 1,97 17,73 38,66 - - 32,03

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 25.nov.2021 EUR 210.756.862
Net Assets of Fund pr. 25.nov.2021 USD 13.813.859.793
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 11.maj2017
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.okt.2021 1.336
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,20%
ISIN IE00BYWYCC39
Bloomberg-ticker BLEMEDA
Omkostningsgrad 0,20%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYWYCC3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2021 16,19
3 år Beta pr. 31.okt.2021 1,000
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 05.nov.2021 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 05.nov.2021 5,11
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 05.nov.2021 26,97
MSCI ESG % Dækning pr. 05.nov.2021 99,66
Fund Lipper Global Classification pr. 05.nov.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 05.nov.2021 291,01
Fonde i Peer Group pr. 05.nov.2021 1.268
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 05.nov.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.okt.2021 0,29%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.okt.2021 1,85%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.okt.2021 0,43%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.okt.2021 0,13%
MSCI - Tobak pr. 29.okt.2021 0,39%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.okt.2021 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.okt.2021 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,12% for dampkul og 0,13% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Class D, pr. 31.okt.2021 målt imod 2417 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.okt.2021
Navn Vægtning (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,57
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,00
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,59
MEITUAN 1,76
Navn Vægtning (%)
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,86
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,82
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,82
GAZPROM 0,73
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.okt.2021

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D EUR Ingen 13,47 0,00 0,01 14,22 11,89 13,44 IE00BYWYCC39 13,50 -
Flex USD Ingen 20,58 0,03 0,13 23,29 19,36 20,53 IE00B3D07N99 20,62 -
Flex EUR Kvartalsvis 15,16 0,00 0,01 16,25 13,59 15,12 IE00B3D07Q21 15,19 -
Class D USD Ingen 13,90 0,02 0,13 15,74 13,09 13,86 IE00BYWYC907 13,93 -
Inst EUR Kvartalsvis 14,51 0,00 0,01 15,55 13,02 14,47 IE00B3D07J53 14,54 -
Inst EUR Ingen 25,79 0,00 0,01 27,24 22,79 25,72 IE00B3D07F16 25,84 -
Flex EUR Ingen 20,32 0,00 0,01 21,42 17,91 20,27 IE00B3D07M82 20,36 -
Inst USD Ingen 18,16 0,02 0,13 20,59 17,13 18,12 IE00B3D07G23 18,20 -
Inst USD Kvartalsvis 12,35 0,02 0,13 14,21 11,82 12,32 IE00B3D07K68 12,38 -
Inst GBP Kvartalsvis 17,03 0,03 0,20 18,84 16,26 16,99 IE00B3D07L75 17,06 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex GBP Kvartalsvis 14,70 0,03 0,20 16,26 14,03 14,67 IE00B3D07S45 14,73 -
Flex GBP Ingen 32,56 0,07 0,20 35,43 30,57 32,48 IE00B3D07P14 32,63 -
Inst GBP Ingen 27,60 0,06 0,20 30,08 25,97 27,53 IE00B3D07H30 27,66 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter