Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

- 24,69 -17,81 20,12 19,05
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

- 19,75 -15,15 18,48 8,76
  1y 3y 5y 10y Opret.
19,05 5,53 - - 12,58
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

8,76 3,02 - - 9,95
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
19,05 3,37 13,27 19,05 17,53 - - 65,60
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

8,76 3,10 12,77 8,76 9,34 - - 49,76

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.jan.2021 JPY 16.263
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 31.dec.2020 54
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 18.feb.2005
Oprettelsesdato 28.sep.2016
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Japan Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,82%
ISIN LU1495982941
Bloomberg-ticker BGJVI2J
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD87P53
Bloomberg benchmark ticker NDDLJN
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.dec.2020 17,14
3 år Beta pr. 31.dec.2020 1,002
5y Volatility - Benchmark pr. - -
5 år Beta pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.jan.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.jan.2021 5,94
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.jan.2021 32,18
MSCI ESG % Dækning pr. 07.jan.2021 99,52
Fund Lipper Global Classification pr. 07.jan.2021 Equity Japan
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.jan.2021 50,30
Fonde i Peer Group pr. 07.jan.2021 867
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.jan.2021, ud fra investeringer per 31.jul.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen omfatter regelmæssige gennemgange af porteføljen sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Japan Flexible Equity Fund, Class I2, pr. 31.dec.2020 målt imod 943 Japan Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2020
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 4,98
SOFTBANK GROUP CORP 4,86
SONY CORPORATION 4,59
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,49
KEYENCE CORP 3,31
Navn Vægtning (%)
NIDEC CORPORATION 3,31
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,02
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,96
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,84
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 JPY Ingen 1.711,00 11,00 0,65 1.719,00 1.023,00 - LU1495982941 - -
Class A2 USD Ingen 18,31 0,03 0,16 18,48 10,82 - LU0212924517 - -
Class X2 Hedged EUR - 14,04 0,09 0,65 14,11 8,39 - LU2004776857 - -
Class X2 JPY Ingen 2.307,00 16,00 0,70 2.317,00 1.370,00 - LU0497860428 - -
Class D2 EUR Ingen 16,79 0,15 0,90 16,83 10,72 - LU0827883447 - -
Class A4 GBP Årlig 13,19 0,06 0,46 13,29 8,68 - LU0236176334 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,24 0,09 0,74 12,30 7,37 - LU0827883793 - -
Class D4 GBP Årlig 13,45 0,07 0,52 13,55 8,84 - LU0827883363 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,49 0,08 0,70 11,55 6,97 - LU0255399239 - -
Class A2 EUR Ingen 15,17 0,14 0,93 15,21 9,74 - LU0212924608 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 19,20 0,13 0,68 19,29 11,54 - LU0940328577 - -
Class D2 USD Ingen 20,27 0,04 0,20 20,45 11,90 - LU0827883520 - -
Class X2 GBP GBP - 16,20 0,08 0,50 16,31 10,49 - LU1967588366 - -
Class A2 JPY Ingen 1.906,00 13,00 0,69 1.916,00 1.150,00 - LU0249410860 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Dokumenter

Dokumenter