Obligationer

BlackRock Bank Loan Fund - Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Dato for offentliggørelse Registreringsdato Ex-dato
Se hele tabellen

EUSD

  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

2,83 1,34 -0,30 -1,71 6,17
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

5,30 5,19 3,10 1,06 8,40
Manglende oplysninger om gennemsnitligt årligt afkast
Manglede oplysninger om akkumulerende afkast

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 02.mar.2011
Aktivklasse Obligationer
Samlet omkostningsgrad -
Løbende gebyr -
Produktstruktur -
Metodologi -
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Nej
Benchmark-indeks S&P/LSTA Leveraged Loan Index
Udlodningsfrekvens -
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation -
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig -
UK-distributør/Rapporteringsstatus -
Rebalanceringsfrekvens -
ISIN IE00BWFGTH63
Bloomberg Ticker -
Udstedende virksomhed BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsadministrator -
Administrator -
Depositar -
Udbyttestatus Distribuerende
-

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Ticker Navn Sektor Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor Veksling
Beholdninger kan ændres

Dokumenter

Dokumenter