Obligationer

BlackRock Bank Loan Fund - Aggregate

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 6,6 1,7 -3,3 5,1 0,6 3,3
Benchmark (%) 10,2 4,1 0,4 8,6 3,1 5,2
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

1,34 -0,30 -1,71 6,17 -4,49
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2022

5,19 3,10 1,06 8,40 -2,53
  1y 3y 5y 10y Opret.
-3,59 0,44 0,27 - 1,00
Benchmark (%) -1,78 2,72 3,07 - 3,33
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,82 1,11 -0,31 -3,04 -3,59 1,33 1,35 - 7,73
Benchmark (%) -2,25 1,03 0,26 -2,36 -1,78 8,37 16,31 - 27,89

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 USD 688.180.005
Oprettelsesdato 02.mar.2011
Fondens oprettelse 02.mar.2011
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks Morningstar LSTA Leveraged Loan Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr -
Omkostningsgrad -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
Minimum indtrædelsesinvestering -
Minimum efterfølgende Investering -
Udlodningsfrekvens -
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure Open-End Fund
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Monthly, Last Business Day
ISIN IE00BWFGTH63
SEDOL BWFGTH6

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 484
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.maj2022 3,67%
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 7,99%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 0,888
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,59%
Ændret varighed pr. 31.okt.2022 0,18
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.okt.2022 8,59%
Effektiv løbetid pr. 31.okt.2022 0,02
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.okt.2022 4,27
WAL indtil dårligst pr. 31.okt.2022 4,27

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
CAMELOT FINANCE/CLARIVATE ANALYTIC TL-B 0,99
GALDERMA(SUNSHINE LUX)/NESTLE TL-B3 0,95
MEDLINE / MOZART BORROWER LP TL-B 0,94
DUFF & PHELPS / DEERFIELD DAKOTA H TL-B 0,91
TROPICANA (NAKED JUICE/BENGAL) TL-B 0,89
Navn Vægtning (%)
INMARSAT PLC / CONNECT US FINCO TL-B 0,85
REALPAGE INC TL-B 0,80
MH SUB/MICRO HOLDI/INTERNET BRANDS TL 0,73
GENESYS (GREENEDEN US HOLDINGS) TL-B4 0,71
TEMPO ACQUISITION(ALIGHT SOLUTION) TL-B1 0,69
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A Hedged EUR - - - - - - - IE00BWFGTH63 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Carly Wilson
Carly Wilson
Matthew Maxwell
Matthew Maxwell
Abigail Parzanese
Abigail Parzanese

Dokumenter

Dokumenter