Obligationer

BGF US Government Mortgage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Værdipapirer med sikkerhed i aktiver og realkreditbaserede værdipapirer udsættes for de samme risici, som beskrives for fastforrentede værdipapirer. Disse instrumenter kan udsættes for likviditetsrisiko, stort låneomfang og afspejler ikke nødvendigvis værdien af de underliggende aktiver. Denne aktieklasse kan udbetale udbytte eller opkræve kapitalgebyr. Selvom det kan betyde en større udlodning, kan det reducere værdien af din investering og påvirke den langsigtede kapitalvækst. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

-0,04 -1,85 7,61 6,00 0,06
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1y 3y 5y 10y Opret.
-0,72 4,33 2,55 - 2,18
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

-0,82 3,76 2,57 - 2,13
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,05 -0,39 -1,00 -0,72 13,55 13,40 - 12,19
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2021

-1,15 -0,09 -0,67 -0,82 11,72 13,54 - 11,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 07.dec.2021 USD 151
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.nov.2021 3,41
Antal Beholdninger pr. 30.nov.2021 366
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.aug.1985
Oprettelsesdato 27.jul.2016
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Government Bond
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays US MBS Index
SFDR-klassificering Artikel 9
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,45%
ISIN LU1456639035
Bloomberg-ticker BGUGI3U
Omkostningsgrad 0,40%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD82K75
Bloomberg benchmark ticker SBMT
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2021 2,03
3 år Beta pr. 30.nov.2021 0,909
5y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2021 2,01
5 år Beta pr. 30.nov.2021 0,909

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.dec.2021 AAA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.dec.2021 9,88
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.dec.2021 91,15
MSCI ESG % Dækning pr. 07.dec.2021 99,78
Fund Lipper Global Classification pr. 07.dec.2021 Equity Europe Income
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.dec.2021 110,42
Fonde i Peer Group pr. 07.dec.2021 113
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.dec.2021, ud fra investeringer per 30.jun.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Government Mortgage Fund, Class I3, pr. 30.nov.2021 målt imod 191 USD Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2021
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 53,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 43,91
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,60
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,57
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,13
Navn Vægtning (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,82
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,78
FHLMC 30YR UMBS 1,80
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,38
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 0,87
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I3 USD Månedligt 9,20 -0,01 -0,11 9,60 9,17 - LU1456639035 - -
Class D3 USD Månedligt 9,02 -0,02 -0,22 9,42 9,00 - LU0592702145 - -
Class I2 USD - 10,72 -0,02 -0,19 10,88 10,67 - LU2011139206 - -
Class A1 USD Daglig 9,00 -0,02 -0,22 9,39 8,96 - LU0035308682 - -
Class A3 USD Månedligt 9,00 -0,02 -0,22 9,40 8,98 - LU0172418690 - -
Class D2 USD Ingen 21,51 -0,05 -0,23 21,85 21,40 - LU0424777026 - -
Class X3 USD Månedligt 9,18 -0,02 -0,22 9,59 9,16 - LU1246652132 - -
Class A2 USD Ingen 20,61 -0,04 -0,19 20,99 20,50 - LU0096258446 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter