Obligationer

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer som obligationer, der betaler en fast eller variabel rente. Værdien af disse værdipapirer er derfor følsom over for renteændringer, typisk når renten stiger, er der et tilsvarende fald i obligationernes markedsværdi. Fonden investerer i fastforrentede værdipapirer, der er udstedt af amerikansk regeringsfinansierede virksomheder som Ginnie Mae, Fannie Mae og Freddie Mac. Der er risiko for misligholdelse, hvor det udstedende selskab måske ikke udbetaler indkomst eller tilbagebetaler kapital til fonden ved forfald. Værdipapirer med sikkerhed i realkredit kan være underlagt likviditetsrisiko (hvor der ikke er tilstrækkeligt med købere eller sælgere til at tillade, at fonden sælger eller køber investeringer umiddelbart), have højere låntagning og ikke fuldt ud afspejle værdien af underliggende aktiver. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

 • Udbytte

  Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2019

- - 2,20 0,58 6,06
Benchmark (%) Indeks: Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index

pr. 31.dec.2019

- - 2,47 0,99 6,35

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 22.jan.2020 USD 1.445.626.308
Net Assets of Fund pr. 22.jan.2020 USD 2.584.379.745
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 23.maj2016
Oprettelsesdato 23.maj2016
Aktivklasse Obligationer
Løbende gebyr 0,28%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus Yes
Rebalanceringsfrekvens Månedligt
ISIN IE00BZ6V7883
Bloomberg Ticker IMBS LN
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 22.jan.2020 295.264.689
Benchmark-niveau pr. 22.jan.2020 USD 2.245,03
Benchmark Ticker LUMSTRUU
Ultimo regnskabsår 31 maj

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 22.jan.2020
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Forfaldsdag Kupon (%) Markedsvaluta Løbetid Beregningsmæssig værdi
pr. 22.jan.2020
Udsteder Vægtning (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 43,38
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 27,09
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 16,93
Udsteder Vægtning (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,87
UNIFORM MBS 4,87
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,69
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Kupon (%) Forfaldsdag Veksling Geografisk placering Markedsvaluta Løbetid
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 22.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 22.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 22.jan.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Fondens underliggende værdipapirer kreditvurderes af S&P, Moody’s og Fitch og konverteres til S&P's tilsvarende store rating-kategorier. Denne inddeling foretages af BlackRock, og hvis alle tre bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes medianen af de tre bureauers ratinger; hvis kun to bureauer har vurderet værdipapiret, anvendes den laveste af de to ratinger; hvis der kun er givet én rating, anvendes den. Manglende rating af et værdipapir er ikke nødvendigvis et udtryk for lav kvalitet. BB-ratinger og lavere svarer til under investment grade. Ratinger og porteføljekreditkvalitet kan ændre sig over tid.

Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange IMBS USD 25.maj2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27.maj2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25.maj2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07.apr.2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22.aug.2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Dokumenter

Dokumenter