Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016
Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017
Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2020

- 3,74 0,47 0,57 1,93

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.sep.2020 EUR 5.874
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 30.sep.2009
Oprettelsesdato 15.jul.2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,10%
ISIN LU1260044430
Bloomberg-ticker BRFX4EU
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYMXXL6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.sep.2020 65,33
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.sep.2020 Alternative Credit Focus
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.sep.2020, ud fra investeringer pr. 31.dec.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,25% for dampkul og 0,01% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.aug.2020
Navn Vægtning (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 9,30
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,94
SPAIN (KINGDOM OF) 3,79
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,67
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,65
Navn Vægtning (%)
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,81
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,42
INDIA (REPUBLIC OF) 1,30
UNICREDIT SPA 1,28
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.aug.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X4 EUR Årlig 104,25 0,06 0,06 104,32 95,76 - LU1260044430 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 125,11 0,06 0,05 125,36 114,38 - LU1129992720 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 119,81 0,06 0,05 119,89 108,85 - LU1090194454 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 109,79 0,06 0,05 109,86 99,68 - LU1728038651 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 110,69 0,06 0,05 110,84 100,90 - LU1117534666 - -
Class D4 EUR Årlig 106,02 0,05 0,05 106,11 97,06 - LU1090193134 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 102,96 0,05 0,05 103,05 94,33 - LU1046547201 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 117,53 0,06 0,05 117,62 107,01 - LU1046548191 - -
Class I2 EUR Ingen 129,00 0,07 0,05 129,10 117,69 - LU0438336777 - -
Class X2 EUR Ingen 137,45 0,07 0,05 137,55 125,00 - LU0544632515 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 107,97 0,05 0,05 108,06 98,46 - LU1200840038 - -
Class A2 EUR Ingen 122,71 0,06 0,05 122,82 112,27 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 103,25 0,05 0,05 103,35 94,63 - LU0589446532 - -
Class D2 EUR Ingen 128,05 0,06 0,05 128,15 116,97 - LU0438336421 - -
Class A4 EUR Årlig 106,84 0,05 0,05 106,94 97,78 - LU1040967272 - -
Class A2 Hedged JPY - 10.324,19 5,10 0,05 10.332,71 9.442,61 - LU1948809105 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 105,08 0,05 0,05 105,17 96,13 - LU1090193647 - -
Class D3 Hedged USD Månedligt 116,05 0,06 0,05 116,13 105,44 - LU1193909402 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 117,94 0,06 0,05 118,03 107,39 - LU1046547540 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 113,06 0,06 0,05 113,14 102,79 - LU1117534401 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokumenter

Dokumenter