Aktier

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Fonden kan investere i kinesiske A-aktier, der handles på Shanghais og Shenzhens fondsbørs via Stock Connect, som er underlagt en daglig kvote. Når den resterende saldo for den pågældende kvote falder til nul, eller den daglige kvote overskrides, afvises købsordrer. Kvotebegrænsninger kan derfor indskrænke den pågældende Stock Connect-fonds evne til at investere i kinesiske A-aktier rettidigt gennem Stock Connect. Yderligere risici ved anvendelse af Stock Connect omfatter, men er ikke begrænset til, risici vedrørende juridisk/egentlig ejendomsret samt afviklings-/leveringssystem, suspensionsrisiko, forskelle i handelsdage, restriktioner for salg pålagt ved frontend-overvågning, operationel risiko, lovgivningsrisiko, risiko vedrørende tilbagekaldelse af kvalificerede aktier, ingen beskyttelse af investorgarantifond, beskatningsrisici og bilæggelsesmetoder i henhold til SPSA-modellerne. Se prospektet for en mere detaljeret forklaring af disse risici.

Fonden kan også investere i kinesiske A-aktier via kapitalforvalterens "RQFII"-investeringskvote. Fonden er underlagt RQFII-politikken, når der handles via RQFII-ruten, samt regelændringer, der kan have en negativ indvirkning på fonden eller kapitalforvalterens RQFII-kvote samt fondens evne til at besidde kinesiske A-aktier. Fonden er underlagt begrænsninger og krav, der gælder for RQFII-investeringer, herunder følgende risici: risiko vedrørende lovgivningspolitikker, licens-, kvote- og repatrieringsrisiko, PRC-aktierisiko, RQFII-depotbank- og PRC-mæglerrisiko, valutarisiko og RQFII-kvotefordelingskonfliktrisiko.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8
Benchmark (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

-1,11 7,45 12,31 41,94 -14,48
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2022

-6,17 7,65 13,01 42,61 -14,27
  1y 3y 5y 10y Opret.
-14,23 8,25 5,53 - 0,25
Benchmark (%) -13,92 8,73 4,76 - 0,06
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-18,66 -6,31 5,50 -10,79 -14,23 26,86 30,90 - 1,87
Benchmark (%) -18,47 -6,20 5,61 -10,61 -13,92 28,53 26,19 - 0,43

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 11.aug.2022 USD 2.509.930.344
Net Assets of Fund pr. 11.aug.2022 USD 2.517.299.882
Oprettelsesdato 08.apr.2015
Fondens oprettelse 08.apr.2015
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Benchmark-indeks MSCI China A Inclusion Index
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 11.aug.2022 471.864.280
Samlet omkostningsgrad 0,40%
Udbyttestatus Akkumulerende
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
Metodologi Optimerede
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed iShares IV plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskabsårsafslutning 31 maj
Bloomberg Ticker CNYA.LN
ISIN IE00BQT3WG13

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 10.aug.2022 495
Benchmark-niveau pr. 11.aug.2022 USD 1.264,34
Benchmark Ticker M1CNA
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.jul.2022 20,43%
3 år Beta pr. 31.jul.2022 1,000
P/E-kvotient pr. 10.aug.2022 15,55
P/B-kvotient pr. 10.aug.2022 2,02

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.jul.2022 B
MSCI ESG % Dækning pr. 21.jul.2022 98,75
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.jul.2022 1,53
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.jul.2022 11,54
Fund Lipper Global Classification pr. 21.jul.2022 Equity China
Fonde i Peer Group pr. 21.jul.2022 1.092
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.jul.2022 294,03
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.jul.2022 99,36
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.jul.2022, ud fra investeringer per 30.jun.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 10.aug.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 10.aug.2022 0,46%
MSCI - Nukleare våben pr. 10.aug.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 10.aug.2022 2,41%
MSCI - Civile skydevåben pr. 10.aug.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 10.aug.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 10.aug.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 10.aug.2022 99,99%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 10.aug.2022 0,01%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 2,56% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Israel

 • Italien

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Saudiarabien

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 10.aug.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03.sep.2021 BP2P7B7 - CNYA.AS - - IE00BQT3WG13 A12DPT 27819610 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.dec.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03.sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokumenter

Dokumenter