Aktier

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 6 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -6,8 8,8 -2,1 -4,0 -2,0 1,7
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-6,28 -3,33 -0,99 - -1,30
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,14 0,69 1,12 - 0,84
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-2,55 -0,95 -1,44 -2,46 -6,28 -9,65 -4,86 - -9,22
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,12 0,07 0,11 0,13 0,14 2,10 5,74 - 6,37
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

8,83 -2,14 -4,03 -2,01 1,73
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2021

0,86 1,87 2,28 0,67 0,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 24.jun.2022 USD 50.122.411
Oprettelsesdato 07.jan.2015
Fondens oprettelse 02.jun.2014
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 2,26%
Omkostningsgrad 1,80%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral EUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGLSA2E
ISIN LU1162516717
SEDOL BV0M187

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 5.400
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2022 5,35%
3 år Beta pr. 31.maj2022 -8,188
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 1,51
P/B-kvotient pr. 31.maj2022 -2,19

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
JAPAN TOBACCO INC 0,65
TRAVEL + LEISURE CO 0,64
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 0,61
OVINTIV INC 0,61
FOX CORP 0,59
Navn Vægtning (%)
MITSUBISHI CORPORATION 0,57
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 0,56
VINCI SA 0,55
UDR INC 0,53
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,53
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.jun.2016

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 90,27 -1,00 -1,10 24.jun.2022 96,52 90,25 LU1162516717 -
Class D2 USD Ingen 105,94 -1,13 -1,06 24.jun.2022 111,34 105,81 LU1153525040 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 98,22 -1,07 -1,08 24.jun.2022 104,39 98,17 LU1069250972 -
Class A2 USD Ingen 105,61 -1,13 -1,06 24.jun.2022 111,66 105,51 LU1069250113 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 102,44 -1,11 -1,07 24.jun.2022 107,83 102,32 LU1103452089 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 913,05 -10,04 -1,09 24.jun.2022 973,69 912,57 LU1122056838 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 92,16 -1,01 -1,08 24.jun.2022 98,98 92,10 LU1139081738 -
Class X2 USD Ingen 124,88 -1,32 -1,05 24.jun.2022 129,31 124,65 LU1069250386 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumenter

Dokumenter