Aktier

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Risiko for kapitalvækst: Fonden kan forfølge investeringsstrategier, der anvender derivater for at skabe indkomst, hvilket kan medføre reduktion af kapital og potentialet for langsigtet kapitalvækst samt øge eventuelle kapitaltab.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

7,42 0,93 -17,39 42,20 6,33
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,84 5,66 4,92 - 4,34
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-8,57 -4,88 -3,59 -1,84 17,94 27,12 - 37,85

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 25.maj2022 USD 4.436
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2022 7,50
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 320
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 13.okt.2006
Oprettelsesdato 08.okt.2014
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU1116319994
Bloomberg-ticker BGGEA6G
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BR4SXY3
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 96,22
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 8,14
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 36,08
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Equity Global Income
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 485
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 161,76
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 92,22
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,98%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,12%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,07%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,13%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 4,33%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 100,80%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,30% for dampkul og 1,77% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,48
ALPHABET INC 3,54
JOHNSON & JOHNSON 2,76
NESTLE SA 2,64
MERCK & CO INC 2,47
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 2,35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,22
HOME DEPOT INC 2,10
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,75
PAYCHEX INC 1,70
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,65 0,05 0,66 9,06 7,44 - LU1116319994 - -
Class SR2 USD - 9,77 0,06 0,62 10,11 9,51 - LU2471418041 - -
Class I3 USD Månedligt 10,17 0,06 0,59 11,88 9,90 - LU1630945258 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,34 0,06 0,58 12,13 10,06 - LU1379101360 - -
Class SR6 USD - 9,77 0,06 0,62 10,11 9,51 - LU2471418397 - -
Class A6 USD Månedligt 8,40 0,05 0,60 9,89 8,18 - LU1116320737 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,05 0,05 0,63 9,54 7,83 - LU1116320141 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 5,00 0,03 0,60 5,91 4,86 - LU0265550946 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 80,97 0,45 0,56 95,56 78,84 - LU1116320901 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,11 0,04 0,50 9,60 7,90 - LU1116319648 - -
Class A2 USD Ingen 16,79 0,10 0,60 19,06 16,34 - LU0265550359 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 3,47 0,02 0,58 4,16 3,38 - LU0278719090 - -
Class A4G USD - 9,61 0,05 0,52 10,48 9,36 - LU2448342308 - -
Class I4G USD - 9,63 0,05 0,52 10,49 9,38 - LU2448342217 - -
Class D2 USD Ingen 18,72 0,11 0,59 21,18 18,22 - LU0368268602 - -
Class A2 G Hedged CHF Ingen 9,65 0,05 0,52 11,02 9,40 - LU2315843826 - -
Class D4G Hedged CHF - 9,58 0,05 0,52 10,48 9,33 - LU2448342647 - -
Class D5G Hedged EUR Kvartalsvis 9,11 0,05 0,55 10,85 8,87 - LU2315843586 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 5,50 0,03 0,55 6,47 5,36 - LU0265552215 - -
Class D2 G Hedged CHF Ingen 9,75 0,05 0,52 11,10 9,49 - LU2315844048 - -
Class A5G Hedged CHF Kvartalsvis 9,01 0,04 0,45 10,79 8,78 - LU2315843669 - -
Class I5G Hedged CHF Kvartalsvis 8,90 0,05 0,56 10,56 8,66 - LU2319964271 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 99,21 0,57 0,58 116,23 96,44 - LU2250418733 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,83 0,06 0,56 12,36 10,55 - LU0827880930 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 100,56 0,56 0,56 114,37 97,92 - LU2290526081 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 87,03 0,49 0,57 102,06 84,65 - LU1149717743 - -
Class X2 USD - 13,12 0,07 0,54 14,80 12,77 - LU0265554344 - -
Class I2 EUR - 14,95 0,18 1,22 15,93 13,67 - LU1791805960 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,46 0,08 0,60 15,32 13,10 - LU0326426086 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 8,82 0,05 0,57 10,33 8,59 - LU2381873111 - -
Class D6 Hedged SGD Månedligt 8,88 0,05 0,57 10,36 8,64 - LU2381873202 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 9,19 0,05 0,55 10,87 8,94 - LU2325744022 - -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 8,90 0,05 0,56 10,57 8,66 - LU2319964198 - -
Class D5G Hedged CHF Kvartalsvis 9,11 0,05 0,55 10,83 8,87 - LU2315843743 - -
Class A4G Hedged CHF - 9,57 0,05 0,53 10,48 9,32 - LU2448342480 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,95 0,06 0,61 11,39 9,69 - LU0278718100 - -
Class D4G USD - 9,63 0,06 0,63 10,49 9,37 - LU2448342563 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 8,09 0,05 0,62 9,56 7,87 - LU1116320497 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumenter

Dokumenter