Obligationer

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Renteændringer, kreditrisiko og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Non-investment grade-fastforrentede værdipapirer kan være mere følsomme for ændringer i disse risici end højere ratede fastforrentede værdipapirer Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet. Nye vækstmarkeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', begrænsninger af investeringer i eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsbaserede risici. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller kompleks. Denne aktieklasse kan udbetale udbytte eller opkræve kapitalgebyr. Selvom det kan betyde en større udlodning, kan det reducere værdien af din investering og påvirke den langsigtede kapitalvækst.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 8 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) -1,6 12,0 5,9 -9,1 9,7 4,4 -3,1 -19,0
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8
  1y 3y 5y 10y Opret.
-19,04 -6,46 -3,99 - -0,30
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 -5,28 -1,31 - 1,93
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-19,04 0,52 8,95 1,04 -19,04 -18,15 -18,43 - -2,60
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-17,78 0,33 8,11 3,17 -17,78 -15,01 -6,40 - 18,10
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

-9,13 9,68 4,37 -3,14 -19,04
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

-4,26 15,04 5,26 -1,80 -17,78

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 30.jan.2023 USD 1.034.777.792
Oprettelsesdato 16.apr.2014
Fondens oprettelse 01.okt.2004
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Begrænsningsbenchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,71%
Omkostningsgrad 0,65%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BEBI2EH
ISIN LU1057294727
SEDOL BLRLD92

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 265
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 16,37%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 1,180
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,71%
Ændret varighed pr. 30.dec.2022 5,65
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.dec.2022 7,72%
Effektiv løbetid pr. 30.dec.2022 5,78
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.dec.2022 11,49
WAL indtil dårligst pr. 30.dec.2022 11,49

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.nov.2022 BB
MSCI ESG % Dækning pr. 21.nov.2022 91,50
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.nov.2022 3,14
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.nov.2022 24,82
Fund Lipper Global Classification pr. 21.nov.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonde i Peer Group pr. 21.nov.2022 419
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.nov.2022 971,80
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.nov.2022 15,22
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.nov.2022, ud fra investeringer per 30.jun.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.dec.2022 4,65%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.dec.2022 0,02%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.dec.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 30.dec.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.dec.2022 14,61%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.dec.2022 85,16%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,44% for dampkul og 0,07% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra både interne og eksterne kilder og indgår i Aladdin-risikosystemet. Fondsadministratoren forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,31
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,30
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,25
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,17
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,11
Navn Vægtning (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,08
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 1,08
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,06
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,05
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/2029 1,03
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,09 -0,03 -0,30 30.jan.2023 11,77 8,59 LU1057294727 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,18 -0,03 -0,29 30.jan.2023 11,76 8,64 LU1057296771 -
Class X2 CAD - 27,75 -0,02 -0,07 30.jan.2023 28,05 26,00 LU2545636172 -
Class I2 Hedged GBP - 9,07 -0,02 -0,22 30.jan.2023 10,38 7,68 LU1806518533 -
Class A3 USD Månedligt 8,14 -0,02 -0,25 30.jan.2023 9,56 6,94 LU0200680782 -
Class I4 USD Årlig 8,09 -0,02 -0,25 30.jan.2023 9,58 6,81 LU1806518293 -
Class I4 Hedged EUR Årlig 7,66 -0,02 -0,26 30.jan.2023 9,42 6,52 LU2075911060 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,08 -0,02 -0,28 30.jan.2023 8,67 6,11 LU1323999216 -
Class I2 EUR Ingen 15,45 -0,08 -0,52 30.jan.2023 16,80 14,40 LU1048586868 -
Class A2 EUR Ingen 15,55 -0,08 -0,51 30.jan.2023 17,03 14,52 LU0200683885 -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,89 -0,03 -0,38 30.jan.2023 9,53 6,69 LU2075910922 -
Class A3 EUR Månedligt 7,47 -0,04 -0,53 30.jan.2023 8,49 7,05 LU0200684008 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,94 -0,05 -0,29 30.jan.2023 19,64 14,40 LU0343170543 -
Class D3 USD Månedligt 8,15 -0,03 -0,37 30.jan.2023 9,58 6,95 LU0827876821 -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 71,52 -0,19 -0,26 30.jan.2023 87,13 61,58 LU1109561420 -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,35 -0,02 -0,31 30.jan.2023 7,75 5,47 LU0871639893 -
Class D3 EUR Månedligt 7,49 -0,04 -0,53 30.jan.2023 8,50 7,07 LU0827877126 -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 79,73 -0,21 -0,26 30.jan.2023 97,85 69,11 LU1919856051 -
Class D2 EUR Ingen 17,06 -0,08 -0,47 30.jan.2023 18,57 15,90 LU0827877043 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,80 -0,04 -0,27 30.jan.2023 17,30 12,62 LU0827877399 -
Class A1 EUR Månedligt 7,21 -0,04 -0,55 30.jan.2023 8,22 6,81 LU0200683703 -
Class A4 EUR Årlig 10,28 -0,06 -0,58 30.jan.2023 11,75 9,60 LU1072326561 -
Class D2 USD Ingen 18,58 -0,05 -0,27 30.jan.2023 20,93 15,64 LU0297941386 -
Class A6 USD Månedligt 6,67 -0,02 -0,30 30.jan.2023 8,01 5,72 LU0764617162 -
Class X2 USD Ingen 20,78 -0,06 -0,29 30.jan.2023 23,23 17,46 LU0200682721 -
Class A2 CZK Ingen 371,16 -0,70 -0,19 30.jan.2023 414,76 355,65 LU1791181735 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,82 -0,01 -0,15 30.jan.2023 8,35 5,88 LU1722865000 -
Class A1 USD Månedligt 7,86 -0,02 -0,25 30.jan.2023 9,26 6,70 LU0200680436 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,93 -0,04 -0,29 30.jan.2023 16,38 11,89 LU0413376566 -
Class A2 USD Ingen 16,94 -0,04 -0,24 30.jan.2023 19,19 14,28 LU0200680600 -
Class X2 EUR Ingen 19,08 -0,10 -0,52 30.jan.2023 20,61 17,75 LU0988581723 -
Class I2 USD Ingen 16,83 -0,04 -0,24 30.jan.2023 18,93 14,16 LU1180455567 -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 6,98 -0,02 -0,29 30.jan.2023 8,45 6,00 LU1408528054 -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,05 -0,02 -0,28 30.jan.2023 8,58 6,07 LU1408528138 -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 49,20 -0,14 -0,28 30.jan.2023 59,60 42,26 LU0764619960 -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 7,71 -0,02 -0,26 30.jan.2023 9,40 6,66 LU1904800973 -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 6,61 -0,01 -0,15 30.jan.2023 8,09 5,70 LU1408527916 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,45 -0,03 -0,35 30.jan.2023 9,82 7,21 LU1618350562 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Dokumenter

Dokumenter