Obligationer

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

1,45 3,65 -1,53 11,91 -13,28
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

1,72 5,53 2,34 9,00 -7,49
  1y 3y 5y 10y Opret.
-15,49 -2,35 -0,53 - 2,31
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-9,70 0,18 1,50 - 3,47
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,32 -2,41 -7,38 -15,49 -6,89 -2,64 - 21,70
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-8,39 -2,24 -6,34 -9,70 0,53 7,74 - 34,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 24.maj2022 USD 4.009
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 450
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 02.feb.1996
Oprettelsesdato 25.sep.2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,71%
ISIN LU0969580215
Bloomberg-ticker BGATD2S
Omkostningsgrad 0,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BCZRQH8
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 29.apr.2022 6,79%
Ændret varighed pr. 29.apr.2022 5,10
Effektiv løbetid pr. 29.apr.2022 5,01
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 29.apr.2022 7,20
3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 5,51
3 år Beta pr. 30.apr.2022 1,311
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 4,60
5 år Beta pr. 30.apr.2022 1,299
WAL indtil dårligst pr. 29.apr.2022 7,20

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 BBB
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 83,16
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 4,44
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 40,94
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Bond Asia Pacific HC
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 127
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 438,06
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 69,99
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,33%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 62,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 38,77%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,93% for dampkul og 1,81% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige overvejelser i alle trin af investeringsprocessen. I den indledende idegenererings- og kreditresearchproces omfatter dette en vurdering af hver enkelt virksomheds positive ESG-egenskaber eller væsentlige risici og brugen af interne statslige eller virksomhedsmæssige due diligence-skabeloner for ESG sammen med ESG-data fra tredjeparter. Positive ESG-egenskaber og væsentlige ESG-risici og deres potentielle finansielle indvirkning fremhæves i kreditresearch-rapporterne og kan påvirke porteføljeforvalteres investeringsbeslutninger og valg af værdipapirer. Ud fra et topstyret perspektiv gennemgår Fondsadministratoren også de samlede ESG porteføljeparametre med BlackRocks Aladdin-system. Fondsadministratoren overvejer også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier under overvågningen af porteføljerne og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med investeringsteamet og BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe. Disse gennemgange omfatter analyse og drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,97
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/2031 1,07
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.059 04/07/2025 0,84
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/2027 0,82
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041 0,80
Navn Vægtning (%)
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027 0,73
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027 0,73
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,70
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,64
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,64
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 12,00 0,00 0,00 14,54 11,96 - LU0969580215 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 78,54 0,00 0,00 99,75 78,25 - LU1257007309 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 9,23 0,00 0,00 11,53 9,19 - LU0803752632 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 8,71 0,00 0,00 10,93 8,69 - LU0841155764 - -
Class A2 USD Ingen 38,17 -0,01 -0,03 46,40 38,04 - LU0063729296 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 81,64 -0,01 -0,01 99,48 81,38 - LU2290525943 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,25 0,00 0,00 9,26 7,23 - LU1149717156 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,29 0,00 0,00 14,95 12,24 - LU0540000063 - -
Class A8 Hedged CAD Månedligt 8,36 0,00 0,00 10,67 8,33 - LU1200839881 - -
Class X3 USD Månedligt 8,71 0,00 0,00 10,84 8,68 - LU0984171172 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 9,10 0,00 0,00 11,60 9,07 - LU1200839709 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 7,97 0,00 0,00 10,03 7,94 - LU1250978043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,58 0,00 0,00 11,70 9,55 - LU1250973911 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,14 0,00 0,00 11,23 9,11 - LU1250980452 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 8,09 0,00 0,00 10,12 8,07 - LU0830182670 - -
Class D2 USD Ingen 12,86 0,00 0,00 15,56 12,82 - LU0776122383 - -
Class A3 USD Månedligt 10,44 0,00 0,00 13,04 10,41 - LU0172393414 - -
Class A6 Hedged EUR Månedligt 7,30 0,00 0,00 9,42 7,28 - LU1200839535 - -
Class A3 Hedged HKD Månedligt 8,96 0,00 0,00 11,21 8,93 - LU0496654236 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 9,42 0,00 0,00 11,40 9,39 - LU1728037687 - -
Class I3 USD Månedligt 9,06 0,00 0,00 11,31 9,03 - LU1456638573 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 66,48 -0,01 -0,02 85,01 66,26 - LU0784395997 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 7,25 0,00 0,00 9,19 7,23 - LU1196525700 - -
Class SR3 USD Månedligt 8,04 0,00 0,00 10,04 8,01 - LU2319960956 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,24 0,00 0,00 10,07 8,22 - LU2319960527 - -
Class SR2 USD - 8,35 0,00 0,00 10,10 8,32 - LU2319960873 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 8,20 0,00 0,00 10,09 8,17 - LU2319960790 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 5,50 0,00 0,00 7,04 5,49 - LU1200839618 - -
Class D6 USD Månedligt 9,43 0,00 0,00 11,96 9,40 - LU0827875427 - -
Class D3 USD Månedligt 10,45 0,00 0,00 13,05 10,42 - LU0827875344 - -
Class D3 Hedged HKD Månedligt 8,97 0,00 0,00 11,23 8,94 - LU0827875690 - -
Class A6 USD Månedligt 8,92 0,00 0,00 11,37 8,89 - LU0764618053 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 83,20 0,01 0,01 105,35 82,86 - LU1023054775 - -
Class I2 USD Ingen 11,43 0,00 0,00 13,82 11,39 - LU1111085012 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 7,20 0,00 0,00 9,08 7,17 - LU0841166456 - -
Class I2 Hedged CHF - 9,23 0,00 0,00 11,28 9,20 - LU2127175250 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,74 -0,01 -0,09 13,14 10,71 - LU0969580132 - -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 7,96 0,00 0,00 9,95 7,93 - LU2250419038 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 8,66 0,00 0,00 11,08 8,63 - LU0871639620 - -
Class A1 USD Månedligt 10,41 -0,01 -0,10 13,00 10,38 - LU0063728728 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 9,30 -0,01 -0,11 11,31 9,27 - LU1559745671 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 7,96 0,00 0,00 10,02 7,93 - LU1250979793 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Dokumenter

Dokumenter