Obligationer

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

15,67 4,14 -2,11 11,06 0,85
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

16,20 4,61 -1,92 11,57 1,29
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,85 3,12 5,72 - 4,20
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

1,29 3,49 6,15 - 4,65
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-0,85 -1,86 2,18 0,85 9,64 32,08 - 35,22
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-0,51 -1,85 2,32 1,29 10,85 34,74 - 39,58

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 USD 3.569
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 847
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 28.maj2013
Oprettelsesdato 28.maj2013
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,52%
ISIN LU0836513696
Bloomberg-ticker BGIMGA2
Omkostningsgrad 0,45%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7VH246
Bloomberg benchmark ticker JPGCCOMP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 250.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 4,50%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 7,92
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 7,93
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 12,48
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 10,66
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,875
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 8,98
5 år Beta pr. 30.sep.2020 0,889
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 12,48

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 3,21
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 50,65
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 93,09
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 1,00
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 385
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 2,49%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,26%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,02%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 13,40%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,26% for dampkul og 1,18% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class A2, pr. 30.sep.2020 målt imod 1033 Global Emerging Markets Bond fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,77
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,70
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,66
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,64
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,55
Navn Vægtning (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,54
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,54
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,53
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,50
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,50
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 138,06 -0,65 -0,47 140,54 109,79 - LU0836513696 - -
Class X7 USD - 99,42 -0,47 -0,47 104,90 81,96 - LU2087589268 - -
Class N7 EUR Halvårligt 107,90 -0,99 -0,91 124,93 97,96 - LU0916237901 - -
Class D2 USD - 117,09 -0,55 -0,47 119,05 92,98 - LU1811365029 - -
Class F2 USD Ingen 115,51 -0,54 -0,47 117,43 91,71 - LU1640626278 - -
Class X2 USD Ingen 143,06 -0,68 -0,47 145,39 113,44 - LU0826455437 - -
Class I7 USD Halvårligt 106,36 -0,50 -0,47 113,23 88,47 - LU1333800438 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 134,42 -0,03 -0,02 134,45 91,49 - LU1373035663 - -
Class X2 EUR Ingen 120,07 -1,11 -0,92 132,52 103,93 - LU1435395394 - -
Class D2 EUR - 139,00 -0,66 -0,47 139,66 102,30 - LU1811365292 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 1.077,97 -5,07 -0,47 1.107,33 861,37 - LU1499592894 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 117,27 -0,55 -0,47 120,98 93,84 - LU1400680390 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 135,72 -0,03 -0,02 135,75 92,29 - LU1387770735 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 132,62 -0,03 -0,03 132,65 90,43 - LU1373035580 - -
Class I2 USD Ingen 137,74 -0,65 -0,47 140,03 109,35 - LU1064902957 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter