Aktier

EXH7

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

8,03 12,25 -0,96 7,63 2,50
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

8,19 12,52 -0,68 7,90 2,97
  1y 3y 5y 10y Opret.
-1,94 0,49 3,03 10,04 8,49
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

-1,51 0,72 3,31 10,35 8,88
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,17 -4,66 0,83 3,64 -1,94 1,47 16,11 160,23 344,71
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

-6,80 -4,64 0,94 3,80 -1,51 2,17 17,67 167,79 375,20
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) 23,01 3,63 11,66 -14,00 30,74
Benchmark (%) 21,65 4,45 11,96 -13,41 30,48

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 27.nov.2020 EUR 105.532.858
Basisvaluta EUR
Oprettelsesdato 08.jul.2002
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,47%
Løbende gebyr 0,46%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Replikeret
Hjemsted Tyskland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods
Udlodningsfrekvens Op til 4x om året
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 31.mar.2019 0,00 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN DE000A0H08N1
WKN A0H08N
Bloomberg Ticker SXQPEX GY
Udstedende virksomhed iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depositar State Street Bank GmbH
Udbyttestatus Distribuerende
Oprettelsespris pr. 27.nov.2020 90,19
Aflysningspris pr. 27.nov.2020 87,54

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 27.nov.2020 1.193.500
Antal beholdninger pr. 27.nov.2020 35
Benchmark-niveau pr. 27.nov.2020 EUR 1.910,72
Benchmark Ticker SXQR
Udbytte til udbetaling pr. 27.nov.2020 1,87%
Ultimo regnskabsår 01 marts
P/E-kvotient pr. 27.nov.2020 23,28
P/B-kvotient pr. 27.nov.2020 3,56
3 år Beta pr. 31.okt.2020 1,007
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2020 14,39%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 AA
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 7,15
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 82,19
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,77
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Equity Sector Consumer Staples
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 17,62
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 73
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 27.nov.2020 4,88%
MSCI - Oliesand pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 27.nov.2020 12,45%

Branchetilknytningsdækning pr. 27.nov.2020 100,01%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 27.nov.2020 -0,01%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Italien

 • Mexico

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 27.nov.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 27.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 27.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra EXH7 EUR 02.jun.2011 B4NFRC0 SXQPEX GY SXQPEX.DE SXQPNAV SXQPNAV.DE DE000A0H08N1 A0H08N 12980928 62627255 -
SIX Swiss Exchange EXH7 EUR 12.apr.2016 BYTP199 SXQPEX SXQPEX.S - - DE000A0H08N1 - 12980928 - -

Dokumenter

Dokumenter