Aktier

FXC

iShares China Large Cap UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Samlet udlodning
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

9,82 19,31 1,66 -4,69 6,50
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

10,62 20,26 2,34 -4,06 7,49
  1y 3y 5y 10y Opret.
9,19 1,39 5,54 2,34 8,28
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

10,22 2,16 6,35 3,08 9,02
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,66 5,85 5,80 12,29 9,19 4,23 30,97 25,98 257,58
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

2,50 5,92 6,11 12,92 10,22 6,63 36,03 35,40 299,35
  2015 2016 2017 2018 2019
Samlet afkast (%) -12,04 1,80 34,51 -12,39 13,76
Benchmark (%) -11,39 2,52 35,60 -11,81 14,53

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 27.nov.2020 USD 618.215.617
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 21.okt.2004
Aktivklasse Aktier
Samlet omkostningsgrad 0,74%
Løbende gebyr 0,74%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Replikeret
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks FTSE China 50 Index
Udlodningsfrekvens Kvartalsvis
Udlånsudbytte for værdipapirer pr. 30.sep.2020 0,04 %
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus Yes/Yes
Rebalanceringsfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B02KXK85
Bloomberg Ticker FXC LN
Udstedende virksomhed iShares plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 27.nov.2020 4.550.000
Antal beholdninger pr. 27.nov.2020 51
Benchmark-niveau pr. 27.nov.2020 USD 38.219,67
Benchmark Ticker TXIN0UNU
Udbytte til udbetaling pr. 27.nov.2020 2,43%
Ultimo regnskabsår 28 februar
P/E-kvotient pr. 27.nov.2020 12,16
P/B-kvotient pr. 27.nov.2020 1,53
3 år Beta pr. 31.okt.2020 0,997
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2020 19,32%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 4,05
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 87,31
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Equity China
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 172,90
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 796
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 31.aug.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 27.nov.2020 0,94%
MSCI - Civile våben pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 27.nov.2020 0,00%
MSCI - Tobak pr. 27.nov.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 27.nov.2020 99,73%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 27.nov.2020 0,27%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,48% for dampkul og 2,68% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

 • Belgien

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrig

 • Holland

 • Irland

 • Italien

 • Luxembourg

 • Norge

 • Portugal

 • Schweiz

 • Singapore

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Sydafrika

 • Tyskland

 • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 27.nov.2020
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk placering Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Geografisk placering Markedsvaluta

Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.

Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.

Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.


12 måneders udlånsresume pr. 30.sep.2020~
 • Afkast fra værdipapirudlån*: 0,04
 • Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning): 23,82
 • Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning)+: 36,05
 • Sikkerheder for lån (% af lån): 110,49
pr. 26.nov.2020
Navn Ticker ISIN SEDOL Veksling Geografisk placering Aktivklasse Vægtning (%) Beregningsmæssig værdi

Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der er indeholdt i kurven af sikkerhedsstillelser under værdipapirudlån programmet for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

~Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

* Annualiseret afkast fra værdipapirudlån er beregnet ved ureviderede 12 måneders netto værdipapirudlånsindtægter til fonden, divideret med den gennemsnitlige indre værdi for fonden i samme periode. 62.5% af alle værdipapirudlånsindtægter betales direkte til fonden, mens BlackRock får 37.5% kompensation, som dækker alle operationelle omkostninger. BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse. Dette betyder, at afkast fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggøres fra 01/02/2016.

+Den maksimale udlånsprocent kan falde over tid.

**Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder over/(-under) stillet sikkerhed, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.

Disse parametre for sikkerhedsstillelse revideres løbende og der kan forekomme ændringer.
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 27.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 27.nov.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringerne kan ændre sig.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange FXC GBP 21.okt.2004 B02KXK8 FXC LN FXC.L INAVFXCP FXCGBP=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 20211121 -
Euronext Amsterdam FXC EUR 15.feb.2005 B068063 FXC NA FXC.AS INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IQQC EUR 21.okt.2004 B1L3YS0 IQQC GY IQQC.DE INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 A0DK6Z - - -
London Stock Exchange IDFX USD 21.okt.2004 B1CDKD6 IDFX LN IDFX.L INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDFX MXN 11.dec.2018 BYWL6V1 IDFXN MM IDFXN.MX - - IE00B02KXK85 - - - -
Borsa Italiana FXC EUR 21.okt.2004 B068WP6 FXC IM FXC.MI INAVFXCE FXCEUR=INAV IE00B02KXK85 - - - -
SIX Swiss Exchange FXC USD 21.okt.2004 B06BTQ5 FXC SW FXC.S INAVFXCU FXCUSD=INAV IE00B02KXK85 - 1963428 - -

Dokumenter

Dokumenter