Obligationer

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 9 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -8,4 13,0 7,0 4,8 -5,7 3,8 7,7 0,7 0,2
Benchmark (%) -8,1 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1
  Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018
Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Fra
30-jun.-2020
Til
30-jun.-2021
Fra
30-jun.-2021
Til
30-jun.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.jun.2022

-0,50 7,74 6,21 -5,04 -5,61
Benchmark (%)

pr. 30.jun.2022

-0,45 8,15 6,06 -4,57 -5,59
  1y 3y 5y 10y Opret.
-5,61 -1,63 0,41 - 0,88
Benchmark (%) -5,59 -1,51 0,57 - 1,08
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-7,40 -0,64 -3,03 -7,40 -5,61 -4,80 2,05 - 8,86
Benchmark (%) -7,31 -0,76 -3,05 -7,31 -5,59 -4,45 2,86 - 10,93

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 04.jul.2022 USD 569.727.576
Oprettelsesdato 09.nov.2012
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Serie Valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
Benchmark-indeks FTSE World Government Bond Index
Indeks-ticker -
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 0,19%
Omkostningsgrad 0,15%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udlodningsfrekvens Halvårligt
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Global Bond
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGIGGN7
ISIN LU0852473874
SEDOL B8WSNH5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 1.033
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.jun.2022 0,54%
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.jun.2022 5,48%
3 år Beta pr. 30.jun.2022 0,993
Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 2,03%
Ændret varighed pr. 31.maj2022 7,94
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 31.maj2022 2,03%
Effektiv løbetid pr. 31.maj2022 7,95
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 31.maj2022 9,53
WAL indtil dårligst pr. 31.maj2022 9,53

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 5,88
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 36,44
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Bond Global USD
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 343
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 31.dec.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N7, pr. 30.jun.2022 målt imod 861 Global Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.5 11/30/2023 0,61
TREASURY NOTE 2.25 12/31/2023 0,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,49
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,47
TREASURY NOTE 1.25 08/31/2024 0,44
Navn Vægtning (%)
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,44
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0,43
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,42
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 0,41
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class N7 EUR Halvårligt 100,15 0,86 0,87 01.jul.2022 109,39 96,69 LU0852473874 -
Class N2 USD Ingen 90,25 0,65 0,73 01.jul.2022 110,59 88,14 LU0839971503 -
Class D2 EUR Ingen 115,72 0,99 0,86 01.jul.2022 126,12 111,73 LU0875157884 -
Class X2 EUR Ingen 100,19 0,87 0,88 01.jul.2022 109,03 96,72 LU0839970364 -
Class A2 USD Ingen 87,27 0,63 0,73 01.jul.2022 107,25 85,24 LU0836513852 -
Class D2 USD - 91,32 0,65 0,72 01.jul.2022 111,93 89,18 LU1811364139 -
Class F2 USD Ingen 89,88 0,65 0,73 01.jul.2022 110,16 87,78 LU0836517176 -
Class N2 EUR Ingen 86,09 0,74 0,87 01.jul.2022 93,82 83,12 LU0965779233 -
Class X2 USD Ingen 91,43 0,66 0,73 01.jul.2022 111,88 89,28 LU0826459850 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter