Obligationer

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2021

-3,71 -0,21 11,58 0,56 -2,14
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

-3,41 -0,02 11,64 0,66 -1,82
  1y 3y 5y 10y Opret.
-2,14 3,17 1,08 - 3,37
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

-1,82 3,33 1,27 - 3,50
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,22 -1,48 -0,05 -2,14 9,80 5,50 - 34,31
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2021

-2,99 -1,20 0,03 -1,82 10,33 6,54 - 35,87

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 15.okt.2021 EUR 131
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.sep.2021 0,39
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2021 336
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 23.okt.2012
Oprettelsesdato 06.nov.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Government Bond
Benchmark-indeks FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,19%
ISIN LU0852473791
Bloomberg-ticker BGIEGN7
Omkostningsgrad 0,15%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B8WS4Y9
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 50.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2021 0,05%
Ændret varighed pr. 30.sep.2021 8,62
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2021 8,62
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2021 10,21
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 4,28
3 år Beta pr. 30.sep.2021 0,968
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2021 3,99
5 år Beta pr. 30.sep.2021 0,980
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2021 10,21

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.okt.2021 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.okt.2021 6,06
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.okt.2021 48,59
MSCI ESG % Dækning pr. 07.okt.2021 100,00
Fund Lipper Global Classification pr. 07.okt.2021 Bond EMU Government
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
Fonde i Peer Group pr. 07.okt.2021 177
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.okt.2021, ud fra investeringer per 31.maj2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N7, pr. 30.sep.2021 målt imod 607 EUR Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2021
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,86
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,81
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 0,80
ITALY (REPUBLIC OF) 5 03/01/2025 0,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class N7 EUR Halvårligt 122,41 -0,19 -0,15 127,35 120,83 - LU0852473791 - -
Class A2 EUR Ingen 131,28 -0,21 -0,16 136,44 129,54 - LU0836513266 - -
Class X2 EUR Ingen 137,09 -0,21 -0,15 141,89 135,00 - LU0826454976 - -
Class F2 EUR Ingen 134,84 -0,22 -0,16 139,78 132,89 - LU0836516103 - -
Class N2 EUR Ingen 135,21 -0,21 -0,16 140,12 133,23 - LU0839963237 - -
Class D2 EUR Ingen 131,62 -0,21 -0,16 136,45 129,72 - LU0839964631 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter