Aktier

BGF US Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 9 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 31,4 20,0 4,5 30,5 15,0 -3,1 23,5 14,4 26,3
Målbenchmark 1 (%) 30,6 20,3 6,8 33,7 11,2 1,1 26,4 17,2 27,6
  1y 3y 5y 10y Opret.
1,46 12,75 11,73 15,39 15,18
Målbenchmark 1 (%) -0,75 13,65 13,57 16,58 16,58
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,07 -1,51 -3,86 0,73 1,46 43,34 74,14 318,39 316,47
Målbenchmark 1 (%) -2,34 1,91 0,96 5,32 -0,75 46,78 88,91 363,55 370,58
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

20,85 4,18 8,44 27,11 3,88
Målbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

21,16 9,92 10,58 25,57 -0,01

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 05.dec.2022 USD 1.352.572.346
Oprettelsesdato 25.okt.2012
Fondens oprettelse 31.okt.2002
Serie Valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Målbenchmark 1 Russell 1000 Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,07%
Omkostningsgrad 0,75%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udlodningsfrekvens Årlig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BFED4RF
ISIN LU0827887430
SEDOL B8HJC87

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 56
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 31.jul.2021 0,22%
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 16,56%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 0,937
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 16,98
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 2,89

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 99,87
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 9,10
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 81,91
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity US
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 3.477
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 65,59
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 99,36
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 30.apr.2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 99,84%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 0,12%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 3,37% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren integrerer ESG-kriterier i screenings, virksomhedsresearch- og porteføljeudarbejdelsesværktøjer. Dataene kan omfatte adskillige ESG-tredjepartsudbydere, BlackRocks interne pointsystem, interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. ESG-kriterier overvejes sammen med andre oplysninger. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF US Flexible Equity Fund, Class D4, pr. 30.nov.2022 målt imod 1581 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORPORATION 5,47
APPLE INC 4,05
AMAZON.COM INC 4,03
ALPHABET INC 3,98
CORTEVA INC 3,31
Navn Vægtning (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,06
VISA INC 2,72
BERKSHIRE HATHAWAY INC 2,61
COMCAST CORPORATION 2,55
ROSS STORES INC 2,27
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class D4 GBP Årlig 44,36 0,02 0,05 05.dec.2022 47,61 40,42 LU0827887430 -
Class A4 GBP Årlig 41,93 0,02 0,05 05.dec.2022 45,09 38,33 LU0204065857 -
Class A4 EUR Årlig 48,70 -0,22 -0,45 05.dec.2022 53,27 44,61 LU0408221942 -
Class I2 EUR Ingen 33,15 -0,16 -0,48 05.dec.2022 36,16 30,23 LU0368235189 -
Class X2 USD Ingen 67,78 0,00 0,00 05.dec.2022 75,80 59,44 LU0154237142 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 34,86 0,00 0,00 05.dec.2022 40,62 30,79 LU0252964357 -
Class A2 Hedged CNH Ingen 230,58 -0,03 -0,01 05.dec.2022 262,55 203,30 LU1333800271 -
Class X2 Hedged EUR - 14,51 0,00 0,00 05.dec.2022 16,76 12,80 LU2004776428 -
Class D2 USD Ingen 58,11 0,00 0,00 05.dec.2022 65,59 51,03 LU0252969232 -
Class A2 EUR Ingen 48,68 -0,23 -0,47 05.dec.2022 53,25 44,59 LU0171296865 -
Class D2 EUR Ingen 55,23 -0,25 -0,45 05.dec.2022 60,27 50,42 LU0252963979 -
Class D4 EUR Årlig 51,53 -0,24 -0,46 05.dec.2022 56,24 47,04 LU0827887513 -
Class I2 USD Ingen 34,89 0,01 0,03 05.dec.2022 39,28 30,62 LU0368250220 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 30,74 -0,01 -0,03 05.dec.2022 36,08 27,18 LU0200684693 -
Class A2 USD Ingen 51,22 0,00 0,00 05.dec.2022 58,21 45,03 LU0154236417 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 13,91 0,00 0,00 05.dec.2022 16,17 12,28 LU0368235262 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.395,00 0,00 0,00 05.dec.2022 1.625,00 1.234,00 LU1948809287 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 30,84 0,00 0,00 05.dec.2022 36,19 27,27 LU0408222163 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumenter

Dokumenter