Aktier

BGF World Healthscience Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

-4,62 28,06 5,36 21,19 17,32
  1y 3y 5y 10y Opret.
17,19 16,33 13,18 - 16,92
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,93 1,79 8,43 17,19 57,43 85,68 - 342,35

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.maj2022 USD 14.721
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 99
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 06.apr.2001
Oprettelsesdato 25.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Healthcare
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,04%
ISIN LU0827889485
Bloomberg-ticker BGWHD2E
Omkostningsgrad 0,75%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B85H9Z9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 97,57
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 6,07
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 47,41
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Equity Sector Healthcare
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 424
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 17,49
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 96,82
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 99,28%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 0,84%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,00% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Healthscience Fund, Class D2, pr. 31.jan.2020 målt imod 297 Sector Equity Healthcare fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 8,61
JOHNSON & JOHNSON 6,36
ASTRAZENECA PLC 4,97
SANOFI SA 3,58
PFIZER INC 3,54
Navn Vægtning (%)
ELI LILLY 3,50
ROCHE HOLDING PAR AG 3,41
MERCK & CO INC 3,13
ABBVIE INC 3,11
ANTHEM INC 2,92
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 64,76 0,04 0,06 68,77 55,84 - LU0827889485 - -
Class A4 EUR Årlig 10,95 0,01 0,09 11,64 9,51 - LU2112291799 - -
Class I2 USD - 14,33 0,11 0,77 15,39 13,54 - LU1960219225 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 214,05 1,67 0,79 231,14 202,31 - LU1061106388 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 183,59 1,48 0,81 196,91 173,30 - LU1254117382 - -
Class X2 USD Ingen 77,73 0,62 0,80 83,22 73,41 - LU0462856898 - -
Class A2 USD Ingen 62,33 0,49 0,79 67,21 58,91 - LU0122379950 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,08 0,09 0,75 13,08 11,42 - LU2168656341 - -
Class I2 Hedged EUR - 12,15 0,10 0,83 13,14 11,48 - LU2178160680 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,09 0,11 0,79 15,30 13,32 - LU1822774284 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 20,79 0,16 0,78 22,55 19,64 - LU1023059063 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 12,79 -0,02 -0,16 13,34 11,17 - LU2112292763 - -
Class I2 JPY - 1.818,00 10,00 0,55 1.949,00 1.534,00 - LU2263536315 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.335,00 10,00 0,75 1.446,00 1.263,00 - LU1948809360 - -
Class X10 USD - 10,39 0,08 0,78 10,39 9,82 - LU2471418801 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,22 0,17 0,81 22,92 20,05 - LU1057294990 - -
Class I2 EUR - 13,34 0,01 0,08 14,16 11,47 - LU1960219571 - -
Class D2 USD Ingen 69,58 0,55 0,80 74,79 65,74 - LU0329593007 - -
Class A4 USD Årlig 11,77 0,10 0,86 12,69 11,12 - LU2112291526 - -
Class D4 USD Årlig 15,87 0,13 0,83 17,05 14,99 - LU1728553774 - -
Class I4 USD Årlig 10,87 0,09 0,83 11,67 10,27 - LU2297183803 - -
Class A2 EUR Ingen 58,01 0,03 0,05 61,67 50,39 - LU0171307068 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Erin Xie
Erin Xie
Jeff Lee
Jeff Lee
Xiang Liu
Xiang Liu

Dokumenter

Dokumenter