-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

16,57 5,49 -16,55 4,39 -5,16
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,00 -3,79 0,92 - -3,09
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

3,34 2,52 5,52 - -0,40
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-3,89 5,11 3,20 0,00 -10,94 4,66 - -25,90
Benchmark (%)

pr. 30.nov.2020

-0,76 5,49 3,80 3,34 7,75 30,80 - -3,73

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 03.dec.2020 USD 2.499
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 157
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 17.maj2011
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,28%
ISIN LU0623004180
Bloomberg-ticker BGLEA2C
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B52RT84
Bloomberg benchmark ticker ELMIPLUS
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.okt.2020 5,27%
Ændret varighed pr. 30.okt.2020 5,84
Effektiv løbetid pr. 30.okt.2020 5,75
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.okt.2020 8,07
3y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 12,40
3 år Beta pr. 30.nov.2020 1,194
5y Volatility - Benchmark pr. 30.nov.2020 11,86
5 år Beta pr. 30.nov.2020 1,126
WAL indtil dårligst pr. 30.okt.2020 8,07

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 4,68
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 74,36
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,63
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 342,14
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 234
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 01.nov.2020, ud fra investeringer per 31.maj2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 0,57%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,01%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 1,29%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 98,71%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,01% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,25
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Navn Vægtning (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,57
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,52 0,06 0,80 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,61 0,07 0,82 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class X2 GBP Ingen 5,62 -0,02 -0,35 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
Class A2 CHF Ingen 22,22 0,05 0,23 24,47 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,79 0,01 0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,70 0,06 0,79 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class I2 EUR Ingen 21,97 0,04 0,18 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,05 0,07 0,78 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class D2 USD Ingen 26,64 0,22 0,83 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class I2 GBP - 19,85 -0,06 -0,30 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,58 0,05 0,77 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class I2 CHF - 23,79 0,06 0,25 26,06 20,62 - LU1781817694 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,48 0,08 0,85 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class A1 USD Daglig 3,79 0,03 0,80 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class D2 CHF Ingen 23,72 0,05 0,21 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
Class X2 AUD Ingen 10,17 -0,02 -0,20 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,34 0,08 0,78 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,60 0,06 0,92 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,91 0,06 0,76 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A1 EUR Daglig 3,12 0,01 0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,61 0,05 0,76 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class A4 EUR Årlig 12,57 0,03 0,24 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class A2 USD Ingen 24,95 0,20 0,81 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A2 EUR Ingen 20,52 0,04 0,20 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 91,53 0,72 0,79 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A3 USD Månedligt 3,82 0,03 0,79 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class A4 USD Årlig 15,28 0,12 0,79 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class D2 EUR Ingen 21,91 0,04 0,18 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,14 0,01 0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A3 HKD Månedligt 29,58 0,23 0,78 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,48 0,06 0,81 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class D3 EUR Månedligt 12,98 0,02 0,15 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 6,24 0,05 0,81 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,35 -0,02 -0,24 9,01 7,56 - LU1694209807 - -
Class D3 USD Månedligt 15,78 0,12 0,77 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,17 0,06 0,74 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,84 0,12 0,82 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 12,60 0,03 0,24 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class A6 USD Månedligt 8,26 0,06 0,73 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class I2 USD Ingen 26,71 0,21 0,79 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,98 0,07 0,79 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,58 0,05 0,66 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class X2 USD Ingen 7,57 0,06 0,80 7,57 5,93 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Årlig 15,32 0,13 0,86 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 6,24 0,05 0,81 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class D3 HKD Månedligt 122,35 0,98 0,81 128,86 99,87 - LU0827885061 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,10 0,08 0,80 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X2 EUR Ingen 6,22 0,01 0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 82,22 0,66 0,81 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,52 0,08 0,77 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,57 0,02 0,21 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A2 CZK Ingen 542,19 1,87 0,35 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,09 0,07 0,87 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,21 0,06 0,74 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter