Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

13,31 2,95 2,22 -7,46 21,61
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2021

15,80 4,35 5,49 -7,35 24,05
  1y 3y 5y 10y Opret.
14,07 5,42 5,64 5,30 6,21
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

15,29 7,18 7,40 6,68 8,52
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
1,98 0,46 1,60 14,07 17,16 31,55 67,62 116,40
Benchmark (%)

pr. 31.maj2021

2,22 0,42 1,53 15,29 23,12 42,87 90,94 185,13

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.jun.2021 USD 2.409
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 28.maj2021 1.746
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 22.dec.1998
Oprettelsesdato 08.aug.2008
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global High Yield Bond - GBP Hedged
Benchmark-indeks ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,76%
ISIN LU0372548783
Bloomberg-ticker BGGHGD2
Omkostningsgrad 0,55%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3BDFC5
Bloomberg benchmark ticker ML_GHYUSDH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 28.maj2021 4,26%
Ændret varighed pr. 28.maj2021 5,12
Effektiv løbetid pr. 28.maj2021 4,10
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 28.maj2021 5,15
3y Volatility - Benchmark pr. 31.maj2021 9,65
3 år Beta pr. 31.maj2021 0,983
5y Volatility - Benchmark pr. 31.maj2021 7,67
5 år Beta pr. 31.maj2021 0,985
WAL indtil dårligst pr. 28.maj2021 5,15

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristika vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.maj2021 BB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.maj2021 3,68
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.maj2021 36,72
MSCI ESG % Dækning pr. 07.maj2021 80,46
Fund Lipper Global Classification pr. 07.maj2021 Bond Global High Yield USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.maj2021 325,69
Fonde i Peer Group pr. 07.maj2021 128
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.maj2021, ud fra investeringer per 30.nov.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 28.maj2021 0,33%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 28.maj2021 2,93%
MSCI - Nukleare våben pr. 28.maj2021 0,33%
MSCI - Termisk kul pr. 28.maj2021 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 28.maj2021 0,01%
MSCI - Oliesand pr. 28.maj2021 0,05%
MSCI - Tobak pr. 28.maj2021 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 28.maj2021 47,02%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 28.maj2021 52,61%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,57% for dampkul og 0,14% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser i investeringsprocessens investeringsresearch-, porteføljeudarbejdelses- og investeringsovervågningsfaser. Fondsadministratoren fører interne ESG-scorecards over nye primære udstedere, som man overvejer at investere i, og eksisterende udstedere af offentligt handlede værdipapirer. I disse scorecards analyseres og overvåges interne og eksterne researchperspektiver på tværs af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, der er indhentet fra primære kilder og tredjeparters ESG-oplysninger og research. Porteføljeforvaltningsteams overvejer branchen og udstederens ESG-perspektiver og -point under udvælgelsen af individuelle investeringer, når porteføljen udarbejdes. ESG-faktorer drøftes og overvejes i investeringsbeslutninger. Fondsadministratoren overvejer også ESG-kriterier under overvågningen, der finder sted efter investeringen, og forestår regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global High Yield Bond Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.maj2021 målt imod 183 Global High Yield Bond - GBP Hedged fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.maj2021
Navn Vægtning (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,45
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,63
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,49
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,48
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,43
Navn Vægtning (%)
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 0,39
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,38
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/2028 0,37
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,33
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,33
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.maj2021

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 21,81 0,03 0,14 21,81 19,13 - LU0372548783 - -
Class D3 USD Månedligt 8,53 0,01 0,12 8,53 7,77 - LU0827882126 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 53,44 0,06 0,11 53,71 49,58 - LU0784402520 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 14,76 0,02 0,14 14,76 13,08 - LU0797429023 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 108,54 0,10 0,09 108,70 99,56 - LU1919856135 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 10,84 0,06 0,56 10,94 10,41 - LU1125545993 - -
Class X2 USD Ingen 12,74 0,01 0,08 12,74 11,05 - LU0580566189 - -
Class A6 USD Månedligt 7,09 0,01 0,14 7,12 6,57 - LU0764618640 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,91 0,01 0,10 9,96 9,20 - LU1830001522 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,91 0,02 0,13 15,91 14,06 - LU0849758007 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 22,98 0,02 0,09 22,98 20,15 - LU0147394752 - -
Class I2 USD Ingen 32,17 0,04 0,12 32,17 28,05 - LU0369584726 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 18,58 0,02 0,11 18,58 16,51 - LU0093504206 - -
Class A1 USD Daglig 8,43 0,01 0,12 8,43 7,69 - LU0171284770 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,85 0,01 0,15 6,85 6,30 - LU0871640040 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 19,97 0,02 0,10 19,97 17,62 - LU0368267034 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,36 0,01 0,11 9,36 8,50 - LU1072327023 - -
Class D2 USD Ingen 31,86 0,04 0,13 31,86 27,82 - LU0297941899 - -
Class A1 Hedged EUR Daglig 5,32 0,00 0,00 5,33 4,90 - LU0118259661 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 5,30 0,01 0,19 5,30 4,88 - LU0827882472 - -
Class I3 USD Månedligt 11,04 0,02 0,18 11,04 10,05 - LU0764819032 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 92,63 0,09 0,10 92,76 85,04 - LU1023055319 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 20,43 0,03 0,15 20,43 18,04 - LU0567554463 - -
Class I2 Hedged EUR - 11,58 0,01 0,09 11,58 10,21 - LU1791806000 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 5,27 0,01 0,19 5,28 4,85 - LU0172401704 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 14,18 0,02 0,14 14,18 12,40 - LU1153585705 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,44 0,01 0,11 9,44 8,56 - LU0984200880 - -
Class A3 USD Månedligt 8,48 0,01 0,12 8,48 7,72 - LU0172401969 - -
Class A2 USD Ingen 29,54 0,03 0,10 29,54 25,97 - LU0171284937 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter