Aktier

BGF Global Dynamic Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

7,37 -2,69 -14,19 63,63 1,53
  1y 3y 5y 10y Opret.
-10,89 8,67 6,46 6,98 3,66
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-13,44 -7,15 -7,05 -10,89 28,33 36,77 96,36 69,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 263
Fondens størrelse (mio.) pr. 20.maj2022 USD 471
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 28.feb.2006
Serie Valuta Euro
Oprettelsesdato 18.sep.2007
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,84%
ISIN LU0238690555
Bloomberg-ticker B3F0 GR
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43L5R9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient pr. 29.apr.2022 20,49
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 29.apr.2022 USD 374.511 M
3y Volatility pr. 30.apr.2022 19,55

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2022 92,74
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2022 7,82
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2022 40,29
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2022 Equity Global
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2022 4.728
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2022 133,21
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.apr.2022 85,53
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2022, ud fra investeringer per 31.okt.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 1,80%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,86%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 94,72%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 5,27%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,17% for dampkul og 4,04% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, den beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Global Allocation Investment Team mener, at en virksomheds evne til at håndtere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) problemstillinger kan være afgørende for virksomhedens evne til at fastholde vækst og skabe langsigtet værdi for aktionærerne, og dermed betragtes ESG-resultatindikatorer som en del af vores investeringsproces. For langsigtede investorer som Global Allocation er det at inddrage ESG-oplysninger i analyse- og investeringsbeslutninger fortsat helt afgørende for vores grundlæggende investeringsproces og vores mål om at maksimere det risikojusterede afkast.


Teamet analyserer ESG-data i forbindelse med sin analyse og due diligence af nye investeringer og i sin overvågning af eksisterende porteføljeinvesteringer. Teamets løbende overvågning af porteføljen omfatter en regelmæssig gennemgang af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Denne gennemgang omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class A2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 3,73
APPLE INC 3,38
AMAZON COM INC 2,58
ALPHABET INC CLASS C 2,34
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,93
Navn Vægt (%)
CONOCOPHILLIPS 1,89
ENBRIDGE INC 1,52
SIEMENS N AG 1,46
MASTERCARD INC CLASS A 1,35
SEMPRA 1,30
pr. 29.apr.2022
Navn Vægt (%)
BECTON DICKINSON AND COMPANY 0,20
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE T 144A 0,18
APTIV PLC 0,12
Navn Vægt (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 0,06
STEM INC 144A 0.5 12/01/2028 0,00
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,28 0,28 1,75 20,37 15,68 - LU0238690555 - -
Class X2 USD Ingen 34,59 0,58 1,71 42,29 33,31 - LU0331284876 - -
Class D2 EUR Ingen 27,92 0,47 1,71 31,88 27,32 - LU0827880856 - -
Class A4 EUR Årlig 25,06 0,41 1,66 28,73 24,53 - LU0408221603 - -
Class D4 EUR Årlig 23,01 0,38 1,68 26,28 22,52 - LU0938162772 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 171,36 2,85 1,69 209,90 164,98 - LU1254117549 - -
Class D2 USD Ingen 29,49 0,50 1,72 36,26 28,40 - LU0368268198 - -
Class A2 EUR Ingen 25,13 0,41 1,66 28,81 24,60 - LU0238689623 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,50 0,30 1,74 21,81 16,85 - LU0326425609 - -
Class A2 USD Ingen 26,55 0,45 1,72 32,77 25,58 - LU0238689110 - -
Class I2 EUR - 9,86 0,17 1,75 11,24 9,65 - LU2337443100 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich
Rick Rieder
Rick Rieder

Dokumenter

Dokumenter