Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

3,70 2,31 -3,75 17,50 -0,68
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

-0,35 -0,36 -0,40 -0,45 -0,50
  1y 3y 5y 10y Opret.
-4,44 2,65 2,82 2,98 2,87
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-0,51 -0,45 -0,41 -0,23 -0,12
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,67 -2,43 -3,46 -4,44 8,18 14,90 34,15 37,48
Benchmark (%)

pr. 30.apr.2022

-0,19 -0,05 -0,14 -0,51 -1,35 -2,05 -2,28 -1,35

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.maj2022 EUR 1.117
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 238
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 28.jan.2011
Oprettelsesdato 28.jan.2011
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori EUR Flexible Allocation - Global
Benchmark-indeks Overnight ESTR
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,74%
ISIN LU0572146941
Bloomberg-ticker BSFEDI2
Omkostningsgrad 0,55%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B68HBW3
Bloomberg benchmark ticker EONIAINX
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 0,02
3 år Beta pr. 30.apr.2022 80,303
5y Volatility - Benchmark pr. 30.apr.2022 0,02
5 år Beta pr. 30.apr.2022 36,619

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2022 75,10
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2022 7,96
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2022 77,67
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2022 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2022 1.272
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2022 148,40
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.apr.2022 60,84
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2022, ud fra investeringer per 31.okt.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,03%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,27%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,04%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,18%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 71,40%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 28,63%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,24% for dampkul og 0,72% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkorporerer ESG-overvejelser overalt i investeringsprocessens makroøkonomiske udsigter, idegenerering, implementeringsværktøjer, porteføljeudarbejdelse, risikostyring, løbende overvågning og rapportering. Alle research-ideer, der udarbejdes for Fonden, tager hensyn til den potentielle indvirkning af ESG-relaterede risici, og dette dokumenteres som en del af investeringsprocessen. Ideimplementering bruger en bred vifte af byggesten, herunder aktive investeringsforeninger, indeksfonde, ETF'er, direkte værdipapirer, derivater og tredjepartsfonde. Fondsadministratoren gennemgår regelmæssigt researchideer og aktivallokering og genovervejer hver enkelt byggesten, der bruges til at tilgå researchideer. Valget af byggesten er baseret på ESG-overvejelser. For strategier med et eksplicit ESG-mål bruges specifikke byggesten for at overholde disse retningslinjer. Når en ESG-fokuseret byggesten bliver tilgængelig, overvejes den som en erstatning for gængs markedseksponering. Både omfanget og indvirkningen af screeninger og integration overvejes med hensyn til investeringsformålet/specifikke strategiers investeringsstil. Fondsadministratoren kan også bygge skræddersyede tematiske sikkerhedskurve, som er underlagt BlackRocks basisscreeninger i første omgang og, hvor det er passende, yderligere screeningskriterier. Under rapporteringsfasen bruger Fondsadministratoren E, S og G-kriterier såsom overordnet ESG og CO2-fodaftryk. Disse indhentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsdataudbydere. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljeovervågninger sammen med BlackRocks Risk and Quantitative Analysis-gruppe samt porteføljegennemgange sammen med Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class I2, pr. 30.apr.2022 målt imod 2691 EUR Flexible Allocation - Global fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,07
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 7,92
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 5,24
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 5,21
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,56
Navn Vægtning (%)
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,52
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 2,50
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 2,33
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,27
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 2,26
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I2 EUR Ingen 134,05 -0,57 -0,42 148,49 133,97 - LU0572146941 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 134,20 -0,56 -0,42 148,86 134,10 - LU0871610134 - -
Class A2 EUR Ingen 121,39 -0,51 -0,42 135,12 121,34 - LU0496817981 - -
Class I2 Hedged JPY - 10.879,62 -44,40 -0,41 12.013,49 10.873,35 - LU1992118031 - -
Class X2 EUR Ingen 142,80 -0,60 -0,42 157,73 142,70 - LU0496819334 - -
Class D2 EUR Ingen 130,29 -0,55 -0,42 144,50 130,22 - LU0586680109 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 123,67 -0,52 -0,42 137,85 123,60 - LU0724654230 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 125,42 -0,50 -0,40 138,22 125,30 - LU1355424828 - -
Class I2 Hedged USD - 107,21 -0,44 -0,41 117,84 107,12 - LU2079411406 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumenter

Dokumenter