Obligationer

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

7,83 1,66 -1,00 12,12 7,63
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

7,99 1,68 -1,03 12,22 7,54
  1y 3y 5y 10y Opret.
7,63 6,11 5,54 4,57 5,15
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

7,54 6,10 5,57 4,59 5,21
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,49 -0,29 1,59 7,63 19,47 30,96 56,29 90,65
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,54 -0,16 1,54 7,54 19,45 31,15 56,59 92,02

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 19.okt.2020 USD 233.591.591
Net Assets of Fund pr. 19.okt.2020 USD 1.855.790.233
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 01.sep.2000
Oprettelsesdato 27.nov.2007
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 4.757
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori USD Corporate Bond
Benchmark-indeks FTSE Euro Dollar Bond Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,15%
ISIN IE00B1W4R501
Bloomberg-ticker BARUSCI
Omkostningsgrad 0,12%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1W4R50
Bloomberg benchmark ticker SBEID
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 50.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 5,90
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,988
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 5,04
5 år Beta pr. 30.sep.2020 0,990

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 5,48
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 68,82
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 98,72
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Bond USD Corporates
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 291,64
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 263
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 1,14%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 2,34%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,77%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,23%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,30%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,99%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 87,59%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,65% for dampkul og 2,02% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Inst, pr. 30.sep.2020 målt imod 240 USD Corporate Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,16
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,15
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,14
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.015 02/13/2026 0,14
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,13
Navn Vægtning (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,13
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,12
T-MOBILE USA INC 144A 3.875 04/15/2030 0,11
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,11
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Ingen 19,16 -0,01 -0,06 19,42 16,34 19,09 IE00B1W4R501 19,22 -
Class D USD Ingen 12,34 -0,01 -0,06 12,51 10,52 12,30 IE00BD0NC706 12,38 -
Inst Hedged EUR - 10,57 -0,01 -0,07 10,73 9,08 10,54 IE00BL6VHD58 10,61 -
Class Flexible Hedged EUR Ingen 11,19 -0,01 -0,07 11,36 9,60 11,15 IE00BYVZVL92 11,23 -
Flex USD Halvårligt 10,74 -0,01 -0,06 10,99 9,29 10,70 IE00BYQQ0Z40 10,77 -
Class D Acc EUR Ingen 12,08 -0,07 -0,60 12,63 11,35 12,04 IE00BDZRPS94 12,12 -
Flex USD Ingen 31,11 -0,02 -0,06 31,53 26,54 31,01 IE0000407050 31,22 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Darren Wills
Darren Wills

Dokumenter

Dokumenter