Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

14,21 17,46 16,22 3,37 15,28
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

14,39 17,60 16,33 3,49 15,38
  1y 3y 5y 10y Opret.
15,28 11,46 13,19 12,28 7,80
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

15,38 11,58 13,32 12,42 7,90
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
6,02 -3,82 9,33 15,28 38,49 85,79 218,49 167,56
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

6,09 -3,82 9,36 15,38 38,91 86,87 222,42 170,90

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 16.okt.2020 USD 423.459.941
Net Assets of Fund pr. 16.okt.2020 USD 3.535.397.714
Basisvaluta USD
Serie Valuta USD
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 21.aug.2007
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 703
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America USD
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,17%
ISIN IE00B1W56K18
Bloomberg-ticker BGINAIA
Omkostningsgrad 0,15%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1W56K1
Bloomberg benchmark ticker NDDUNA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 18,07
3 år Beta pr. 30.sep.2020 1,000
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 15,11
5 år Beta pr. 30.sep.2020 1,000

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.okt.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.okt.2020 6,42
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.okt.2020 48,65
MSCI ESG % Dækning pr. 01.okt.2020 99,43
Fund Lipper Global Classification pr. 01.okt.2020 Equity US
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.okt.2020 164,55
Fonde i Peer Group pr. 01.okt.2020 3
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.okt.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.sep.2020 0,86%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.sep.2020 0,90%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.sep.2020 0,63%
MSCI - Termisk kul pr. 30.sep.2020 0,00%
MSCI - Civile våben pr. 30.sep.2020 0,16%
MSCI - Oliesand pr. 30.sep.2020 0,14%
MSCI - Tobak pr. 30.sep.2020 0,60%
MSCI-branchetilknytning, procentvis dækning pr. 30.sep.2020 99,60%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,13% for dampkul og 1,17% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Index Fund (IE), Inst, pr. 30.sep.2020 målt imod 1403 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
APPLE INC 6,41
MICROSOFT CORP 4,84
AMAZON COM INC 4,26
FACEBOOK CLASS A INC 2,02
ALPHABET INC CLASS C 1,43
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,40
JOHNSON & JOHNSON 1,25
PROCTER & GAMBLE 1,10
VISA INC CLASS A 1,08
NVIDIA CORP 1,06
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst USD Ingen 27,78 -0,01 -0,02 28,43 17,38 27,78 IE00B1W56K18 27,79 -
Flex USD Daglig 29,41 -0,01 -0,02 30,09 18,50 29,41 IE00B040CX25 29,42 -
Flex EUR Daglig 32,16 -0,06 -0,20 33,71 22,04 32,15 IE00B39J2W40 32,17 -
Flex USD Ingen 41,02 -0,01 -0,02 41,97 25,64 41,01 IE0030404903 41,04 -
Class D USD Ingen 15,30 0,00 -0,02 15,65 9,57 15,29 IE00BD575K12 15,30 -
Class D EUR Ingen 17,12 -0,03 -0,20 17,77 11,66 17,12 IE00BD575G75 17,13 -
Flex EUR Ingen 26,29 -0,05 -0,20 27,26 17,89 26,28 IE00B8J31B35 26,29 -
Flex GBP Ingen 17,41 -0,03 -0,18 17,48 12,24 17,41 IE00B7D6J849 17,42 -
Flex Hedged EUR - 11,96 -0,01 -0,04 12,25 7,56 11,95 IE00BJVKFT58 11,96 -
Inst EUR Ingen 31,44 -0,06 -0,20 32,66 21,43 31,43 IE00B78CT216 31,45 -
Inst USD Daglig 38,09 -0,01 -0,02 38,98 24,15 38,08 IE00B1W56L25 38,11 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter