Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 9 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -0,3 3,7 9,0 -2,6 3,0 -2,1 -0,5 -3,9 8,3
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
6,46 0,74 0,50 1,98 1,89
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,29 0,96 1,37 0,89 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
0,94 -1,52 -0,16 2,85 6,46 2,25 2,51 21,70 20,92
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 0,22 0,08 0,17 0,23 0,29 2,91 7,02 9,29 -
  Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Fra
31-dec.-2020
Til
31-dec.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2021

3,00 -2,12 -0,52 -3,90 8,28
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 28.jun.2022 USD 778.934.700
Oprettelsesdato 05.apr.2012
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Serie Valuta SEK
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,98%
Omkostningsgrad 1,50%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSADA2S
ISIN LU0765562458
SEDOL B7MM8R5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 3.842
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2022 5,17%
3 år Beta pr. 31.maj2022 -0,612
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 7,93
P/B-kvotient pr. 31.maj2022 1,09

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.maj2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.maj2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.maj2022 82,31%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.maj2022 17,74%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 0,01% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægtning (%)
BLACK HILLS CORPORATION 2,49
DTE ENERGY COMPANY 2,19
METLIFE INC 2,06
CMS ENERGY CORPORATION 1,84
BROWN-FORMAN CORPORATION 1,71
Navn Vægtning (%)
TRUIST FINANCIAL CORP 1,60
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,51
AMEREN CORPORATION 1,51
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,49
OGE ENERGY CORPORATION 1,46
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 Hedged SEK Ingen 127,29 0,49 0,39 28.jun.2022 130,56 119,35 LU0765562458 -
Class A2 EUR - 111,89 0,98 0,88 28.jun.2022 115,82 92,51 LU1991022069 -
Class A2 AUD Ingen 203,05 0,72 0,36 28.jun.2022 210,01 173,58 LU0840974975 -
Class I2 Hedged JPY - 10.283,64 40,22 0,39 28.jun.2022 10.514,61 9.596,23 LU1791183780 -
Class X2 USD Ingen 174,77 0,67 0,38 28.jun.2022 178,86 160,09 LU0849781678 -
Class I2 USD Ingen 114,98 0,45 0,39 28.jun.2022 117,37 106,95 LU1653088168 -
Class I2 Hedged SEK - 99,22 0,38 0,38 28.jun.2022 101,51 92,28 LU1873114208 -
Class A2 GBP Ingen 181,55 1,62 0,90 28.jun.2022 185,72 148,66 LU0784324112 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 116,38 0,45 0,39 28.jun.2022 118,83 108,23 LU1246651910 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 129,62 0,50 0,39 28.jun.2022 132,78 121,34 LU0725892383 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 106,21 0,41 0,39 28.jun.2022 108,67 99,33 LU1323999489 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 124,38 0,47 0,38 28.jun.2022 127,90 117,01 LU0725892466 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 104,48 0,39 0,37 28.jun.2022 107,27 98,07 LU1238068594 -
Class A2 USD Ingen 139,85 0,54 0,39 28.jun.2022 142,90 130,41 LU0725887540 -
Class D2 USD Ingen 120,67 0,46 0,38 28.jun.2022 123,24 112,39 LU1238068321 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter