Aktier

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Nye markeder er generelt mere følsomme for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Øvrige faktorer omfatter en større 'Likviditetsrisiko', begrænsninger af investering eller overførsel af aktiver og manglende/ forsinket levering af værdipapirer eller betalinger, som Fonden har til gode. Valutarisiko: Fonden investerer i øvrige valutaer. Valutakursudviklingen vil derfor påvirke værdien af investeringen. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

35,98 18,56 1,91 3,41 5,13
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

36,18 18,57 2,05 3,69 5,37
  1y 3y 5y 10y Opret.
8,05 2,63 11,64 4,48 8,26
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

8,34 2,85 11,82 4,38 8,01
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
3,09 2,02 4,14 8,05 8,10 73,41 54,96 145,43
Benchmark (%)

pr. 31.okt.2020

3,35 2,04 4,19 8,34 8,79 74,82 53,52 139,02

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 27.nov.2020 GBP 247.839.171
Net Assets of Fund pr. 27.nov.2020 USD 13.344.625.547
Basisvaluta USD
Serie Valuta GBP
Fondens oprettelse 26.sep.2008
Oprettelsesdato 09.jul.2009
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.okt.2020 1.292
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Benchmark-indeks MSCI Emerging Markets Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,31%
ISIN IE00B3D07H30
Bloomberg-ticker BGIEIAS
Omkostningsgrad 0,25%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3D07H3
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 14,22
3 år Beta pr. 31.okt.2020 1,000
5y Volatility - Benchmark pr. 31.okt.2020 14,93
5 år Beta pr. 31.okt.2020 0,999

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 01.nov.2020 BBB
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 01.nov.2020 4,62
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 01.nov.2020 32,96
MSCI ESG % Dækning pr. 01.nov.2020 99,71
Fund Lipper Global Classification pr. 01.nov.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 01.nov.2020 280,55
Fonde i Peer Group pr. 01.nov.2020 1
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.nov.2020, ud fra investeringer pr. 30.apr.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 30.okt.2020 0,14%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 30.okt.2020 1,62%
MSCI - Nukleare våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 30.okt.2020 0,37%
MSCI - Civile våben pr. 30.okt.2020 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 30.okt.2020 0,11%
MSCI - Tobak pr. 30.okt.2020 0,28%

Branchetilknytningsdækning pr. 30.okt.2020 99,37%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 30.okt.2020 0,63%
Eksponeringer for branchetilknytning, der er vist herover for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for udstedere, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for udstedere, hvor en del af deres omsætning stammer fra produktion af dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 1,83% for dampkul og 0,36% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, pr. 31.okt.2020 målt imod 2241 Global Emerging Markets Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.okt.2020
Navn Vægtning (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,79
TENCENT HOLDINGS LTD 6,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,66
MEITUAN DIANPING 2,04
Navn Vægtning (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,30
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,02
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,94
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,80
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.okt.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst GBP Ingen 26,54 0,00 -0,01 26,54 18,63 26,48 IE00B3D07H30 26,59 -
Flex GBP Kvartalsvis 14,38 0,00 0,00 14,38 10,22 14,34 IE00B3D07S45 14,41 -
Flex EUR Kvartalsvis 13,93 -0,04 -0,28 13,98 9,51 13,90 IE00B3D07Q21 13,96 -
Inst USD Kvartalsvis 12,10 0,01 0,11 12,10 7,44 12,07 IE00B3D07K68 12,13 -
Flex USD Ingen 19,78 0,02 0,11 19,78 11,98 19,73 IE00B3D07N99 19,82 -
Inst GBP Kvartalsvis 16,65 0,00 -0,01 16,65 11,84 16,61 IE00B3D07L75 16,69 -
Class D EUR Ingen 12,16 -0,03 -0,28 12,20 8,19 12,13 IE00BYWYCC39 12,19 -
Class D USD Ingen 13,38 0,01 0,11 13,38 8,11 13,34 IE00BYWYC907 13,40 -
Flex GBP Ingen 31,24 0,00 0,00 31,24 21,89 31,16 IE00B3D07P14 31,30 -
Flex EUR Ingen 18,32 -0,05 -0,28 18,37 12,32 18,27 IE00B3D07M82 18,36 -
Inst USD Ingen 17,50 0,02 0,11 17,50 10,62 17,46 IE00B3D07G23 17,54 -
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 10,00 8,59 8,99 IE00BDQYPB20 9,05 -
Inst EUR Kvartalsvis 13,34 -0,04 -0,28 13,38 9,11 13,30 IE00B3D07J53 13,36 -
Inst EUR Ingen 23,31 -0,07 -0,28 23,37 15,70 23,25 IE00B3D07F16 23,36 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter