Obligationer

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

2,56 3,87 4,67 6,32 4,91
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

2,65 3,96 4,82 6,40 4,47
  1y 3y 5y 10y Opret.
0,88 4,24 3,53 3,48 4,00
Benchmark (%) -2,19 3,25 2,98 3,25 3,84
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-6,05 -3,06 -4,07 -4,92 0,88 13,27 18,96 40,75 53,49
Benchmark (%) -9,73 -5,60 -7,26 -7,86 -2,19 10,06 15,81 37,67 50,99
  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 3,2 0,0 8,3 9,7 5,4
Benchmark (%) 3,3 0,1 8,4 9,8 6,4

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 20.maj2022 USD 252.491.772
Net Assets of Fund pr. 20.maj2022 USD 1.026.983.439
Oprettelsesdato 25.maj2011
Fondens oprettelse 11.apr.2008
Serie Valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Indeks-ticker BCIW1A
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,15%
Omkostningsgrad 0,12%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering USD 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 250.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00B3C8NT28
SEDOL B3C8NT2

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.nov.2021 150
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. - -
Effektiv løbetid pr. 20.maj2022 10,84
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 20.maj2022 11,56
3 år Beta pr. 30.apr.2022 0,872
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.apr.2022 6,23%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 5,92
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 35,00
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Bond Global Inflation Linked
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 60
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 31.dec.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), Inst. Acc. USD Hedged, pr. 30.apr.2022 målt imod 86 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 20.maj2022
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,41
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,36
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,36
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 20.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 20.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 20.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 20.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 20.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Inst. Acc. USD Hedged USD Ingen 15,01 -0,07 -0,44 20.maj2022 16,64 14,91 IE00B3C8NT28 -
Class Flexible USD - 8,58 -0,05 -0,57 20.maj2022 10,04 8,49 IE0004XHE738 -
D Acc. USD Hedged USD Ingen 11,80 -0,05 -0,44 20.maj2022 13,08 11,73 IE00BD0NC367 -
Class D Acc Hedged GBP - 9,22 -0,04 -0,44 20.maj2022 10,00 9,15 IE000H4Z3PW7 -
Flexible Acc. USD Hedged USD Ingen 17,59 -0,08 -0,44 20.maj2022 19,49 17,48 IE00B2PPWQ36 -
Class Flexible Acc EUR - 9,65 -0,03 -0,27 20.maj2022 10,55 9,55 IE000KD5RQM5 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner

Dokumenter

Dokumenter