Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

6,20 -2,30 -5,52 39,37 -1,58
  1y 3y 5y 10y Opret.
-9,86 6,64 4,79 - 5,26
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,81 -4,89 -5,94 -9,86 21,28 26,35 - 36,20

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.maj2022 USD 15.654
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 29.apr.2022 1.100
Basisvaluta US dollar
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Oprettelsesdato 20.apr.2016
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Equity Energy
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,09%
ISIN LU0260352280
Bloomberg-ticker BGFX2UH
Omkostningsgrad 0,00%
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43L0M9
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er aktuelt utilgængelige for fonden.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,98%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,05%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,37%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 52,49%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 47,49%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,55% for dampkul og 2,07% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, den beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Global Allocation Investment Team mener, at en virksomheds evne til at håndtere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) problemstillinger kan være afgørende for virksomhedens evne til at fastholde vækst og skabe langsigtet værdi for aktionærerne, og dermed betragtes ESG-resultatindikatorer som en del af vores investeringsproces. For langsigtede investorer som Global Allocation er det at inddrage ESG-oplysninger i analyse- og investeringsbeslutninger fortsat helt afgørende for vores grundlæggende investeringsproces og vores mål om at maksimere det risikojusterede afkast.


Teamet analyserer ESG-data i forbindelse med sin analyse og due diligence af nye investeringer og i sin overvågning af eksisterende porteføljeinvesteringer. Teamets løbende overvågning af porteføljen omfatter en regelmæssig gennemgang af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Denne gennemgang omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class X2 Hedged, pr. 31.jul.2016 målt imod 90 Equity Energy fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2015
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,68
PROCTER & GAMBLE 0,65
GOOGLE INC CLASS C 0,59
BANK OF AMERICA CORP 0,58
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,58
Navn Vægtning (%)
WELLS FARGO 0,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD 0,46
MOBILEYE NV 0,45
NESTLE SA 0,44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,44
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,11 0,03 0,23 15,52 12,87 - LU0260352280 - -
Class A9 Hedged SGD - 8,48 0,02 0,24 10,14 8,33 - LU2354320645 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.321,00 4,00 0,30 1.552,00 1.297,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 33,24 0,08 0,24 39,46 32,65 - LU0236177068 - -
Class A2 EUR Ingen 64,01 -0,09 -0,14 69,28 61,96 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,43 0,03 0,19 18,29 15,16 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 74,26 0,17 0,23 87,42 72,95 - LU0329592538 - -
Class X2 USD Ingen 85,29 0,21 0,25 99,90 83,78 - LU0328507826 - -
Class A4 EUR Årlig 62,24 -0,08 -0,13 67,36 60,24 - LU0408221512 - -
Class A9 Hedged AUD - 8,43 0,02 0,24 10,13 8,28 - LU2354320728 - -
Class D4 GBP Årlig 53,55 -0,15 -0,28 57,33 51,72 - LU1852330908 - -
Class A2 HUF Ingen 24.763,73 110,61 0,45 25.578,64 21.699,51 - LU0566074125 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,83 0,04 0,21 22,20 18,49 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 23,39 0,05 0,21 27,59 22,97 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,07 0,03 0,23 15,57 12,83 - LU0343169966 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 37,19 0,09 0,24 44,42 36,52 - LU0240613025 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,68 0,04 0,24 19,69 16,38 - LU0827880690 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 19,13 0,04 0,21 22,77 18,79 - LU0468326631 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,57 0,05 0,24 24,38 20,20 - LU0827880187 - -
Class D2 EUR Ingen 71,37 -0,09 -0,13 76,96 68,57 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 35,70 0,08 0,22 42,22 35,07 - LU0827880344 - -
Class A4 USD Årlig 64,76 0,15 0,23 76,53 63,63 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 44,63 0,11 0,25 53,09 43,82 - LU0329591480 - -
Class X2 EUR Ingen 81,97 -0,09 -0,11 87,98 78,00 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,85 0,04 0,25 18,76 15,57 - LU0788109477 - -
Class I2 USD Ingen 74,47 0,17 0,23 87,57 73,16 - LU0368249560 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 37,63 0,10 0,27 44,76 36,95 - LU0827880773 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 157,45 0,37 0,24 184,45 154,66 - LU1062906877 - -
Class X4 USD Årlig 14,59 0,04 0,27 17,14 14,33 - LU0953392981 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 44,31 0,11 0,25 52,65 43,51 - LU0368231949 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,72 0,04 0,24 19,77 16,42 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 66,61 0,15 0,23 78,71 65,44 - LU0072462426 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 20,25 0,05 0,25 23,78 19,88 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ingen 71,57 -0,09 -0,13 77,10 68,62 - LU1653088838 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,06 0,04 0,29 16,68 13,80 - LU0827880260 - -
Class D4 EUR Årlig 63,00 -0,08 -0,13 67,94 60,81 - LU0827880005 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 40,02 0,09 0,23 47,80 39,31 - LU0212925753 - -
Class A9 USD - 8,51 0,02 0,24 10,14 8,36 - LU2354320561 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter