Megatrends: Snelle verstedelijking

Stadsgebouwen

Steden zijn altijd centra van talent, kapitaal en innovatie geweest. Tijdens de voorbije tien jaar werden in de opkomende landen honderden grootsteden gebouwd, wat tot aanzienlijke infrastructuurinvesteringen leidde. Grootsteden zoals San Francisco, Londen, Parijs en New York zijn ook ideale kweekvijvers voor ondernemers, gezien het grote aantal inwoners en de hoge bevolkingsdichtheid. Door inzicht te verwerven in de troeven en uitdagingen van de steden van de toekomst, kunnen we de groeibronnen van de toekomst identificeren.

Meer info over de megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving.

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen dalen of stijgen en zijn niet gegarandeerd. De investeerder is er dus niet zeker van dat hij zijn oorspronkelijke investering zal terugverdienen.

Supersteden:
Economische smeltkroezen

Nu er meer mensen ter wereld in de stad wonen dan ooit tevoren, neemt het aandeel van steden in de wereldwijde groei toe. Volgens McKinsey zijn per oktober 2018 de 50 grootste steden goed voor 8% van de wereldbevolking, 21% van het wereldwijde bbp, 37% van de stedelijke hoge inkomensgezinnen en 45% van bedrijven met een jaaromzet van meer dan $ 1 miljard (alle bedragen in USD).1

De permanente nood tot bijwerking
van de infrastructuur

Naarmate steden groter worden, hebben zij nood aan aanzienlijke infrastructuur, inclusief communicatienetwerken (zoals 5G, vezel), doorvoer en transport (zoals metro, bruggen), sociale infrastructuur (zoals ziekenhuizen, scholen) en huisvesting. Dit was een belangrijk drijvend element voor de vraag naar grondstoffen en vast beleggingen tijdens de voorbije 10-15 jaar omdat China en andere opkomende landen snel industrialiseerden en miljoenen mensen naar de steden trokken. Dit zal wellicht aanhouden nu andere opkomende markten het voorbeeld van China volgen (zoals toegelicht in de vorige paragraaf).

Grootsteden met een goede infrastructuur, meer comfort en aantrekkelijke jobmogelijkheden trekken meestal wereldwijd talent aan. Dit zorgt voor een grotere bevolkingsdichtheid en jonge consumenten met hogere beschikbare inkomens: de perfecte ingrediënten voor innovatie en ondernemerschap.

Bron: 1. McKinsey Global Institute: "Superstars": The dynamics of firms, sectors, and cities leading the global economy, okt 2018.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Jonge steden in ontwikkeling, vooral in opkomende markten, vereisen basisinfrastructuur en bouw (d.w.z. harde grondstoffen, graafmachines, beton, enz.). Maar naarmate ze groter worden, ontstaan er mogelijkheden op het vlak van blootstelling aan consumptie door de middenklasse (huizen, apparatuur, wagens). Onvermijdelijk neemt ook de vraag naar vrijetijdsbesteding en media toe, net als de vraag naar diensten en logistiek. We trachten inzicht te krijgen in de manier waarop steden binnen de grote economieën zich ontwikkelen om de bedrijven te identificeren die de meest aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden.

De nood aan infrastructuur

Naarmate steden nog verder uitbreiden, worden ook vervoersinfrastructuur op grote schaal, luchthavens en bruggen van essentieel belang. Nu elektrische voertuigen meer de bovenhand krijgen, zullen steden ook moeten investeren in laadinfrastructuur en centrales. Slimme steden die cruciale infrastructuur verbinden door middel van ultrasnelle connectiviteit worden mogelijk de norm in heel wat economieën.

Online platforms en
hoge bevolkingsdichtheid

De voorbije jaren zagen we in heel wat landen de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen die steunen op online platforms en hoge bevolkingsdichtheid. Voorbeelden hiervan zijn online takeaways, last-mile delivery, de deeleconomie, e-scooters en elektrische voertuigen. Een groot deel hiervan ontstaat in grootsteden en verspreidt zich daarna verder. De VN voorspellen dat er tegen 2030 43 megasteden in de wereld zullen zijn met meer dan 10 miljoen inwoners.2 Als dat zo is, dan is dit een nog grotere kweekvijver voor innovatiegestuurde groei.

2 Verenigde Naties, herziening wereldwijde vooruitzichten verstedelijking 2018, mei 2018.

Bevolkingsgroei tussen 2014 – 2018

Bronnen: Eurostat – July 2019, US Census Bureau Feb 2019, Japan National Statistics – aug 2019.

Beleggen in snelle verstedelijking met BlackRock & iShares

Ons aanbod van thematische fondsen is voor beleggers een manier om in te spelen op megatrends, die hen volgens ons blootstelling biedt aan bedrijven met structureel hogere winstgroei, die op zijn beurt een sterker beleggingsrendement op langere termijn zou kunnen opleveren.

Beleggingsthema's gerelateerd aan megatrends

Klik op een of meer megatrends om de gerelateerde thema’s en fondsen weer te geven.
Icon for Technologische doorbraak
Technologische
doorbraak
?
Icon for Demografische en sociale veranderingen
Demografische
en sociale veranderingen
?
Icon for Snelle verstedelijking
Snelle
verstedelijking
?
Icon for Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering
en schaarse hulpbronnen ?
Icon for Toenemende wereldwijde rijkdom
Toenemende
wereldwijde rijkdom
?
Thema’s en fondsen weergeven

BlackRock-fondsen (actief)

Klik op de icoontjes voor meer informatie en de voornaamste risico's van elk fonds

Fintech View fund

Transport
van de toekomst
View fund

Technologie van
de volgende generatie
View fund

Voeding View fund

Duurzame
energie
View fund

Circular
Economy
View fund

iShares-fondsen (index)

Wereldwijde schone energie View fund

Wereldwijde hout- en bosbouw View fund

Wereldwijd waterbeheer View fund

Hoe beleggen in megatrends via BlackRock & iShares

Gebruik onze eenvoudige tool om te zien hoe onze vijf megatrends gekoppeld kunnen worden aan beleggingsthema's en fondsen.

Nu uitproberen

Thematisch beleggen met BlackRock & iShares
Meer informatie over thematisch beleggen en waarom wij geloven in het beleggen in langetermijntrends die onze manier van leven en werken veranderen.
Persoon zittend aan de waterkant
Onderzoek
Onderzoeksstudie van BlackRock naar megatrends
BlackRock Megatrends whitepaper

MKTGM0920E-1323970