Megatrends: Demografische
en sociale veranderingen

Twee mensen

Demografische veranderingen wereldwijd zullen leiden tot aanzienlijke uitdagingen en mogelijkheden voor samenlevingen en bedrijven. De krachten achter deze megatrend zijn de vergrijzing van de bevolking in ontwikkelde landen en China, het vooruitzicht op nieuwe jobs, onevenwichtige verdeling van vaardigheden en de sterk veranderde prioriteiten van de jongere generaties.

Meer info over de megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving.

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen dalen of stijgen en zijn niet gegarandeerd. De investeerder is er dus niet zeker van dat hij zijn oorspronkelijke investering zal terugverdienen.

De meeste ontwikkelde
landen hebben een snel vergrijzende bevolking

Italië en Duitsland zijn koploper in Europa, met een gemiddelde leeftijd van de bevolking van 47,9 en 46,6 jaar oud (enkel voorafgegaan door Japan met 48,2).1 In West-Europa is 1 op de 5 mensen ouder dan 65 jaar en dit zal de komende tien jaar naar verwachting stijgen tot 1 op 4.2 Deze trends zullen waarschijnlijk traag, maar zeker een impact hebben op de verwachtingen voor de gezinsuitgaven (oudere consumenten), inflatiepercentages, economische groei. En overheidsbeleid (de VS geven reeds meer dan 18% van het bbp uit aan gezondheidszorg).3 Omwille van de vergrijzing en de daaruit voortvloeiende daling van de beroepsbevolking zullen daarom ingrijpende veranderingen op sociaal en technologisch vlak nodig zijn.

Het probleem van de vergrijzing in Japan

Nemen we Japan als voorbeeld: de combinatie van vergrijzing (ongeveer een derde van de bevolking is ouder dan 65 jaar4) en lage immigratie heeft geleid tot een zeer krappe arbeidsmarkt; de verhouding tussen het aantal banen en het aantal werkzoekenden bedraagt in Japan 1,63x - het hoogste niveau sinds 17 jaar.5 Daartegenover staat dat meer Japanse vrouwen toetraden tot de arbeidsmarkt; tussen 2000-17, steeg de arbeidsparticipatie van vrouwen van <60% tot 69,4%.6 Tegelijk was Japan een van de grootste kopers (en makers) van robotica; het land maakt gebruik van 308 robots per 10 000 menselijke werkkrachten, tegenover 200 in de VS.7

Bronnen: 1 Verenigde Naties vooruitzichten wereldbevolking: herziening 2018. 2 Verenigde Naties vooruitzichten wereldbevolking: herziening 2018. 3 OESO, 2018. 4 Japans ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, september 2018. 5 The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2019. 6 OESO, 2018. 7 International Federation of Robotics, World Robotics Report 2018

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Bron: OESO, 2018.

Is automatisering een oplossing of een probleem?

Slimmere machines zijn een oplossing voor landen met een dalende beroepsbevolking; maar ze zullen wellicht een uitdaging vormen voor jongere economieën doordat ze het aantal jobs in gevaar brengen en de loonstijging aan banden leggen. Door de automatisering en een meer intensief gebruik van technologie zullen toekomstige arbeidskrachten nieuwe en meer geavanceerde vaardigheden moeten ontwikkelen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, waar in 1990 minder dan 20% van de bevolking in het bezit was van een universitair diploma, maar waar dit aantal gestegen was tot 33% in 2000 en tot 42% in 2017.8 Naarmate de concurrentie voor hooggeschoolde arbeid groter wordt, zullen bedrijven meer middelen moeten inzetten om talent aan te trekken, op te leiden en in dienst te houden.

Bron: 8. National Committee of Inquiry into Higher Education, UK government, Higher Education Statistics Agency, UK.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

Door de vergrijzing van de bevolking zal een groter deel van de uitgaven van gezinnen en van de overheid wellicht uitgaan naar gezondheidszorg. We verwachten dat dit in het voordeel zal spelen van bedrijven die actief zijn op het vlak van ouderdomsziekten en innovatieve bedrijven die technologie en nieuwe oplossingen ontwikkelen voor een betere zorg tegen een lagere kostprijs.

Verschuivingen van consumentenuitgaven

Op de tweede plaats zal demografie een cruciale factor zijn voor structurele verschuivingen van consumentenuitgaven. Mensen ouder dan 60 jaar vormen bijvoorbeeld ongeveer de helft van alle gezinsuitgaven in Japan, tegenover ongeveer 13% voor mensen jonger dan 40.9 Naarmate de koopkracht verschuift naar oudere gezinnen in Westerse economieën zullen bedrijven die streven naar groei zich meer moeten richten op het voldoen aan hun unieke behoeften.

Anderzijds groeien jongere consumenten op met duidelijk verschillende prioriteiten inzake uitgaven in vergelijking met hun ouders en grootouders. Dit zal zich weerspiegelen in de manier waarop ze eten (gezonder, meer verse voeding), hoe ze hun tijd doorbrengen (streaming, gaming), hoe ze geld besparen (delen, goedkoop reizen) en hoe ze beleggen (duurzaamheid).

Bron: 9 Japan National Statistics, december 2018.

Beleggen in demografische en sociale veranderingen met BlackRock & iShares

Ons aanbod van thematische fondsen is voor beleggers een manier om in te spelen op megatrends, die hen volgens ons blootstelling biedt aan bedrijven met structureel hogere winstgroei, die op zijn beurt een sterker beleggingsrendement op langere termijn zou kunnen opleveren.

Beleggingsthema's gerelateerd aan megatrends

Klik op een of meer megatrends om de gerelateerde thema’s en fondsen weer te geven.
Icon for Technologische doorbraak
Technologische
doorbraak
?
Icon for Demografische en sociale veranderingen
Demografische
en sociale veranderingen
?
Icon for Snelle verstedelijking
Snelle
verstedelijking
?
Icon for Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering
en schaarse hulpbronnen ?
Icon for Toenemende wereldwijde rijkdom
Toenemende
wereldwijde rijkdom
?
Thema’s en fondsen weergeven

BlackRock-fondsen (actief)

Klik op de icoontjes voor meer informatie en de voornaamste risico's van elk fonds

Fintech View fund

Transport
van de toekomst
View fund

Technologie van
de volgende generatie
View fund

Voeding View fund

Duurzame
energie
View fund

Circular
Economy
View fund

iShares-fondsen (index)

Wereldwijde schone energie View fund

Wereldwijde hout- en bosbouw View fund

Wereldwijd waterbeheer View fund

Hoe beleggen in megatrends via BlackRock & iShares

Gebruik onze eenvoudige tool om te zien hoe onze vijf megatrends gekoppeld kunnen worden aan beleggingsthema's en fondsen.

Nu uitproberen

Thematisch beleggen met BlackRock & iShares
Meer informatie over thematisch beleggen en waarom wij geloven in het beleggen in langetermijntrends die onze manier van leven en werken veranderen.
Persoon zittend aan de waterkant
Onderzoek
Onderzoeksstudie van BlackRock naar megatrends
BlackRock Megatrends whitepaper

MKTGM0920E-1323970