Megatrends:
Klimaatverandering en
schaarse hulpbronnen

Thermometer

Een groeiende bevolking en de toenemende vraag naar voeding, energie en grondstoffen blijven de eindige hulpbronnen van onze planeet onder druk zetten. Er is meer dan ooit nood aan oplossingen die zorgen voor meer energie-efficiëntie, minder voedselverspilling en die alternatieven vinden voor schaarse hulpbronnen. Een onderliggend probleem van die trends is de wereldwijde toename van de uitstoot, die leidt tot een steeds feller debat over klimaatverandering en mogelijke oplossingen daarvoor.

Meer info over de megatrends die bepalend zijn voor de toekomst van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving.

Kapitaalrisico. De waarde van beleggingen en de inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen dalen of stijgen en zijn niet gegarandeerd. De investeerder is er dus niet zeker van dat hij zijn oorspronkelijke investering zal terugverdienen.

De aarde is de pineut

In 2018 bleef de wereldwijde uitstoot verder toenemen met een stijging van 1,7% op jaarbasis.1 Het Amerikaanse National Climate Assessment rapport meldde op zijn beurt dat de zeespiegel nu twee keer zo snel stijgt als 25 jaar geleden, en herverzekeraar Swiss Re schatte recent dat natuurrampen en extreme weersomstandigheden zorgden voor $ 146 miljard (alle bedragen in USD) schade in 2018. De sociale en economische gevolgen van de klimaatverandering zijn aanzienlijk. Hoe kunnen we dit afremmen?

Beleggen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Beleggen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is een belangrijke stap. Het goede nieuws is dat schone energie vandaag de dag goedkoper dan ooit is. De gemiddelde prijs van een zonnemodule is met 88% gedaald sinds 2010, terwijl de kost van windturbines met meer dan 40% is gedaald.2 In sommige landen zijn schone energiebronnen vergelijkbaar met aardgas en steenkoolenergie wat betreft eenheidskost en zijn ze elk jaar minder afhankelijk van overheidssubsidies.

Bron: 1. Global Energy & CO2 Status Report, The International Energy Agency, Mar 2019. 2. Bloomberg, Dec 2018.

Meer halen uit minder

Gelijkaardige oplossingen zijn nodig in de landbouw aangezien de nood aan voeding toeneemt samen met bbp per hoofd van de bevolking op grote opkomende markten. Aan deze toenemende vraag zal bovendien met minder hulpbronnen moeten voldaan worden; wereldwijd is de hoeveelheid grond voor landbouw de voorbije 20 jaar niet gestegen, terwijl het aandeel van de landbouw in de tewerkstelling gedaald is tot ongeveer 25% tegenover 42% iets meer dan 30 jaar geleden.3 Om meer te produceren met minder moet er permanent gewerkt worden aan een verbetering van de productiviteit.

Meer halen uit minder

Bron: Eurostat - Jul 2019, US Census Bureau Feb 2019, Japan National Statistics - Aug 2019.

Wat zijn de beleggingsmogelijkheden?

We streven ernaar om innovatieve bedrijven te vinden die oplossingen aanbieden voor de klimaatverandering, inclusief producenten van zonnepanelen, windturbines en technologieën op het vlak van elektrische voertuigen. We zoeken ook naar alternatieven voor zeldzame materialen, vooral deze die gebruikt worden in nieuwe, essentiële technologieën, zoals batterijen en smartphones. Betere recyclagepraktijken maken deel uit van de oplossing en kunnen ook bijdragen tot een vermindering van wezenlijke vervuiling. Dit is een steeds belangrijker thema aangezien consumenten en regelgevende instanties aandacht krijgen voor plastic wegwerpverpakkingen en duurzame verpakkingen.

Productiviteit bij voedselproductie

Tot slot biedt de nood aan hogere productiviteit bij voedselproductie mogelijkheden voor producenten van chemicaliën en kunstmeststoffen, voor producenten van machines die de behoefte aan menselijke arbeid verminderen, en voor technologieën zoals drones, voorspellende weersanalyse en precisielandbouw die noodzakelijk zijn om het rendement overal ter wereld op te drijven.

Beleggen in Klimaatverandering en grondstoffenschaarste met BlackRock & iShares

Ons aanbod van thematische fondsen is voor beleggers een manier om in te spelen op megatrends, die hen volgens ons blootstelling biedt aan bedrijven met structureel hogere winstgroei, die op zijn beurt een sterker beleggingsrendement op langere termijn zou kunnen opleveren.

Beleggingsthema's gerelateerd aan megatrends

Klik op een of meer megatrends om de gerelateerde thema’s en fondsen weer te geven.
Icon for Technologische doorbraak
Technologische
doorbraak
?
Icon for Demografische en sociale veranderingen
Demografische
en sociale veranderingen
?
Icon for Snelle verstedelijking
Snelle
verstedelijking
?
Icon for Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering
en schaarse hulpbronnen ?
Icon for Toenemende wereldwijde rijkdom
Toenemende
wereldwijde rijkdom
?
Thema’s en fondsen weergeven

BlackRock-fondsen (actief)

Klik op de icoontjes voor meer informatie en de voornaamste risico's van elk fonds

Fintech View fund

Transport
van de toekomst
View fund

Technologie van
de volgende generatie
View fund

Voeding View fund

Duurzame
energie
View fund

Circular
Economy
View fund

iShares-fondsen (index)

Wereldwijde schone energie View fund

Wereldwijde hout- en bosbouw View fund

Wereldwijd waterbeheer View fund

Hoe beleggen in megatrends via BlackRock & iShares

Gebruik onze eenvoudige tool om te zien hoe onze vijf megatrends gekoppeld kunnen worden aan beleggingsthema's en fondsen.

Nu uitproberen

Thematisch beleggen met BlackRock & iShares
Meer informatie over thematisch beleggen en waarom wij geloven in het beleggen in langetermijntrends die onze manier van leven en werken veranderen.
Persoon zittend aan de waterkant
Onderzoek
Onderzoeksstudie van BlackRock naar megatrends
BlackRock Megatrends whitepaper

MKTGM0920E-1323970